Aansoeke 2025


Spring vroegtydig om u kind ‘n kans te gee om in een van die beste plattelandse skole in Suid-Afrika te wees! Aansoeke vir inskrywings vir 2025 word tans ontvang. Die spertyd is Vrydag 14 April om 13:00. Geen laat inskrywings word deur die skool of Departement aanvaar nie.

Ouers wat hul kinders vir 2025 by Hoërskool Bonnievale wil inskryf, kan ‘n aansoekvorm en die nodige dokumente by die skool se kantoor afhaal en inhandig. Die dokumente kan ook hier onder afgelaai word op hierdie blad.

Ouers moet op TWEE plekke aansoek doen:

  1. ‘n Fisiese aansoekvorm by die skool se kantoor inhandig
  2. ‘n Aanlyn aansoek by wcedonline.westerncape.gov.za

Ons help graag ouers wat sukkel met internettoegang of met die aanlyn aansoek. U kan die skool se kantoor besoek as u hulp nodig het.

Geen aansoeke wat onvolledig is of nie op wcedonline.westerncape.gov.za verskyn sal oorweeg word nie.

Leerders wat reeds tans in Hoërskool Bonnievale is (gr. 1 tot 11) hoef nie weer aansoek te doen nie.

 

2025 Inskrywingsvorm

Etiekkode

 

Die volgende dokumente moet u aansoek vergesel:
– Leerder se geboortesertifikaat
– Ouer(s) se ID
– Leerder se kliniekkaart

Ons sal afskrifte van bogenoemde dokumente maak as u by die skool se kantoor kom aansoek doen.

Spertyd vir aansoeke is Vrydag 12 April 2024 om 13:00.

Navrae: 023 616 2160 of admin@hsbonnievale.co.za