Algemene inligting vir alle leerders en ouers


4 Mei

Van Maandag 4 Mei beweeg HS Bonnievale vanaf hierdie webblad oor na Microsoft Teams as e-leerplatform. Tot verdere kennisgewing sal WhatsApp egter steeds die primêre bron van kommunikasie met ouers en leerders wees.

Onderwysers sal die inligting wat hulle op WhatsApp deurgee van die 4de Mei af op Microsoft Teams laai, in plaas van op hierdie webblad, aangesien die webblad beperkte spasie het en nie regtig geskik is vir e-leer nie.

Vra jou nuwe e-posadres en password deur vir mnr. Stefan Prins ‘n WhatsApp te stuur na 0723947750.

Kyk hoe om Microsoft Teams op jou selfoon of tablet te installeer:

Ons stel ook voor dat jy Office op jou selfoon installeer om dokumente te kan oopmaak. Kry dit HIER.

En OneDrive, waarmee jy dokumente in die “cloud” kan stoor en aflaai. Kry dit HIER.

Jy teken met die selfde e-posadres by bogenoemde apps in as by Teams.

 

Kyk hoe om Microsoft Teams op ‘n rekenaar te gebruik:

 

1 Mei

Brief aan ouers 1 Mei

 

29 April

Instruksies om skoolfonds by ‘n OTM te betaal.

 

27 April

Skrywe aan ouers

 

24 April

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehubrow

Installeer hierdie toep om pdf’s en ander dokumente van die onderwysers te kan oopmaak op jou foon.

 

Ouers kan skoolgeld asseblief per eft vereffen of n deposito by die autobank maak om te verseker dat u nie agter raak nie.

Bankbesonderhede:
Hoërskool Bonnievale
ABSA tjek
0780 180 218
Takkode 632005
Verwysing: Leerder naam en van

Kontak asb vir Janie Wentzel indien u vrae het oor u rekening
082 53585 93

 

22 April

Liewe ouers

ENKELE OPMERKINGS OOR COVID-19

Ons belewe ‘n tydvak wat deur historici en kommentators in die volgende dekades diep ontleed gaan word. Uit die aard van die saak gaan ons almal foute maak, onthou ons het nie ervaring van hierdie tipe rampe nie. Nie een van ons het die Groot Griep van 1918/1919 beleef nie! Tog probeer ons almal ons bes. Ek het die afgelope week verskeie webinare bygewoon en ook gelees wat sogenaamde kenners kwytraak. Die volgende punte wil ek graag vir u uitlig:

• Ons SBL is in die proses om ons skoolbegroting te hersien. Daar heers ‘n statutêre verpligting op ouers om skoolgeld te betaal. Die skool funksioneer steeds, daarom die huiswerk per WhatsApp aan u kinders en is onderwysers steeds beskikbaar vir navrae. Ons neem egter kennis dat ouers finansiële probleme kan ervaar en daarom geld die normale reëls steeds. U kan aansoek doen vir kwystelling of gedeeltelike kwytstelling. Hierdie kwytstelling sal soos normaal hanteer word. Daar is geen algemene vrystelling van skoolgelde nie. Daar sal wel aanpassings gemaak word aan die koshuisgelde. Dit sal reflekteer in toekomstige koshuisrekeninge.

• Daar is ‘n sterk aanduiding dat die normaal wat ons ken nooit weer daar gaan wees nie. Ek merk dat kommentators al begin verwys na voor en na Covid-19. Net soos ander groot keerpunte in die geskiedenis soos bv. vC en nC en voor WO2 en na WO2. Nie net sal ons op finansiële gebied moet aanpas nie, maar ons geestesgesondheid sal baie beslis aandag moet kry. Ek is dankbaar vir geestelike leiers soos di. Willem en Jakkie wat reuse werk doen in ons dorp. Ook ander kerkleiers wat ek nie ken nie, maar sekerlik net soveel waardevolle werk doen. Ons bid hulle krag toe. Ons stuur gereeld materiaal in die verband aan u per WhatsApp. Lees dit asseblief deeglik en pas toe waar nodig.

• Dit is insiggewend om onder meer te lees in die boek van Nassin Nicholas Taleb, The Black Swan, dat hy al jare terug gewaarsku het dat almal so bekommerd is oor die dier wat bedreig word, maar dat min mense bekommerd was oor die bedreiging van die mensdom. Nou raak dit ter sake en ons voel redelik magteloos as van die kommentators aandui dat ‘n entstof moontlik eers oor 15 jaar ten volle suksesvol sal wees teen Covid-19, maar dat daar dan alreeds weer ‘n ander virus op die toneel sal wees. Normaal sal nooit weer normaal wees nie.

• U het waarskynlik gisteraand geluister na ons president. Reuse bedrae word genoem om ons ekonomie te red. Maar is daar dan niks positiefs nie? Waarskynlik wel. Ons het nie beurtkrag nie! (Nog nie!) Die waarde van ons boere as voedselvoorsieners word miskien nou raakgesien en baie belangrik, ons kinders word minimaal deur die virus geraak. Ek haal graag vir Milton Friedman aan wat sê: “Only a crisis produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around. That is our basic function: To develop alternatives to existing policies, to keep them alive and available until the politically impossible becomes the politically inevitable.” Ons moet dus aanpas en ons het ook u as ouers se kreatiewe insette nodig om ‘n nuwe normaal te skep. Ons moet eenvoudig foute beperk en die regte dinge doen. Winston Churchill het van die Amerikaners gesê dat hulle altyd die regte ding doen nadat hulle al die ander opsies opgebruik het. Ons wil egter die regte ding deurlopend doen. Dit bring ons by ons skool se kernbesigheid: Akademiese onderrig.

• Ons bestuurspan het koppe bymekaar gesit en ek het ook na gesprekke met kenners, sekere besluite geneem oor wat ons tydens die inperkingstyd gaan doen. Eerstens moes ons ‘n SML kies. Dit is die stelsel wat ons kan gebruik om met ons leerders en ouers te kommunikeer. Ek verwys net na enkele platforms ter verduideliking:

Remind. – Net vir inligting deurstuur en nie noodwendig vir klasgee nie
Classdojo. – Gratis, maar meer bekend in die VSA
Edmodo. – Ook ‘n VSA- model
Moodle. – Australië, maar baie ingewikkeld
Blackboard. – Duur en meer Australië
Google Classroom. – meer daaroor later
Micosoft Teams. – Meer daaroor later
Zoom. – Meer vir vergaderings en seminare. Kan wel ook gebruik word, maar vreet data.
Internetklasse soos bv. die Wolkskool
WhatsApp.

Ons het die stelsels ontleed en veral Google Classroom en Teams het uitgestaan. Beide is gratis tot ons beskikking en het geweldige voordele en funksies, MAAR: Die gebruikers moet e-posadresse hê en beskik oor internetdata. Glo my, ons het deeglik daarna gekyk. ‘n Ontleding van al die kinders en ouers in die skool se toegang tot internetdata het ons geskok. Ons kan in sekere gevalle nie eens 30% van die klas bereik nie. ‘n Stelsel wat dus daarop staatmaak dat al die kinders op internet inskakel vir ‘n les, gaan dus nie werk nie. As die skool dan weer begin, gaan daar kinders wees in dieselfde klas wat so ver agter is dat lang tye spandeer sal moet word om almal net eers weer op dieselfde bladsy te kry. Daar is ander redes ook waarop ek nie nou wil ingaan nie. Die een stelsel wat egter uitstaan is WhatsApp. Ons kan van 90 – 100% van ons kinders daarmee bereik. Die rede is onder meer dat sekere diensverskaffers gratis WhatsApp toelaat. Sosiale pakkette vir WhatsApp is ook goedkoper as gewone internetdata. En dan is WhatsApp ook baie aanpasbaar en foto’s, stemboodskappe en dokumente kan daarop geplaas word. Ons is ook deur kenners baie sterk aangeraai dat ‘n skool eenvormig moet wees sodat ouers en leerders nie rond hoef te spring tussen verskillende platforms nie. Die probleem is dat ouers nie oor al hierdie inligting beskik nie en dan skole met mekaar vergelyk. Ek weet bv. van ‘n privaatskool in Kaapstad waar al die leerders beslis ten minste een e-posadres het. Met die begin van inperking het die betrokke skool vir die beurshouers van die skool wat nie uit skatryk ouerhuise kom nie, elkeen ‘n tablet gegee sowel as ‘uncapped’ data. Hulle gebruik Microsoft Teams as platform. Die skoolhoof hou een maal per week ‘n Zoom-byeenkoms waartydens hy dan op ‘n gegewe tyd met al die leerders (en ouers) kommunikeer. Iets soos ‘n saalperiode. Ideaal, maar ons kan nie met hulle vergelyk nie. Selfs van ons buurskole gebruik Google Classroom. Of dit egter sinvol is om klas te gee vir net ‘n deel van die skool is volgens my nie akademies verdedigbaar nie en ook nie eties korrek nie. Daarom ons besluit om eerstens te fokus op hersiening. Vir jare kla ouers en onderwysers dat alles so vinnig gebeur dat daar nie kans is vir vaslegging nie. Daardie versugting het nou waar geword. Hier is tyd vir hersiening en vaslegging. Dit is wel so dat in sekere klasse en vakke reeds nou met nuwe werk aangegaan word. Dit is egter nadat die vlak van hersiening bereik is waar daar wel met nuwe werk aangegaan kan word. Ons gebruik wel met groot vrug die skool se webblad om ook werk te plaas. Ons besef dat almal nie die webblad kan bereik nie, maar niks word op die webblad geplaas wat nie eerstens op WhatsApp geplaas is nie. Die webblad bied net geleentheid vir leerders om werk te kry wat hulle nie kon kry omrede hulle nie aanvanklik op WhatsApp gelaai was nie. Ek is tans besig om individueel met vakonderwysers te skakel om sekere probleme aan te spreek. Ouers moet ook besef dat alhoewel die tale en wiskunde belangrik is vir die leerders, geen vak gelos kan word nie. Die slaagvereistes gaan nie verander nie. Die WKOD het ook onderneem om vanaf volgende week deur middel van WhatsApp direk kontak te maak met matrieks om inligting aan hulle oor te dra.

• En die pad vorentoe? Ons kan net bespiegel. Waak steeds teen fopnuus. Daar is datums in Mei wat verwys na ‘n moontlike opening van die skole. Onthou egter dat die Departement van Gesondheid eers die datum moet goedkeur en dan die kabinet. Eers daarna sal dit amptelik aangekondig word deur die president of minister van onderwys. Ek het amptelik inligting ontvang dat elke skool eers ‘n gesondheidspakket moet ontvang alvorens die skole kan open. So ‘n pakket sal onder meer voorsiening maak vir ‘n koorstoets by die ingang. Slegs leerders en besoekers wat hierdie toets slaag, sal mag inkom. Let ook daarop dat as die skole begin sal bywoning verpligtend wees, tensy die leerders siek of in isolasie moet wees. Ek glo vas dat die matrieks binne die volgende weke terug sal wees by die skool. Of hulle normaal sal klasloop sal ons moet sien. Dit kan wees dat onderwysers lesse sal opneem en dat leerders dit net op dataprojektors elektronies sal kan volg. Die risiko is ook baie groot dat nie al die onderwysers sal kan teruggaan skool toe nie. En ‘n wintertyd met griep sal beslis ‘n rol speel. In die tyd voor Covid-19 het ons bv. verlede jaar tot 90 kinders gehad wat weens griep afwesig was. U weet self dat iemand met griepsimptome nou in selfisolasie moet gaan. Onderwysers wat deurlopend met verskillende klasse in die skool in aanraking kom se kanse om griep te kry is baie hoog. Volgens nuwe reëls sal hulle dan ongeveer 14 dae uit die skool moet bly. (Hopelik dan net met griep en nie iets ergers nie.) Skoolroosters asook skooltye sal moontlik aangepas moet word. Ons moet gereed maak vir ‘n nuwe normaal. Ek glo egter vas dat die matrieks wel eksamen gaan skryf. Wat die res betref, alles is moontlik. Ek het tog die gevoel dat werk ingehaal gaan word en dat daar wel aan die einde van die jaar eksamens geskryf gaan
word. Daar word reeds genoem dat sillabusse ingekort gaan word. Dit sal groot uidagings aan opvoeders bied om jaarpunte so saam te stel dat daar sinvolle finale uitslae van assessering bereik kan word.

• Is ek bekommerd? Ek sal oneerlik wees as ek sê nee. Ek is bekommerd oor die leerders wat tans in die strate rondloop – sonder enige vorm van beskerming. Ek is bekommerd dat daar ‘n gees van valse gerustheid posgevat het. Die Langebergstreek is tans feitlik vry van covid-19. Ouers pas nie die voorskrifte toe nie en laat kinders toe om in die strate te loop. As ek sien dat ‘n klomp leerders hulle self afhaal van WhatsApp-groepe om dan nie huiswerk te kry nie, besef ek dat dit ‘n geweldige poging van ons onderwyspersoneel gaan verg om almal gemotiveerd aan die werk te kry. Die gees van losbandigheid sal beslis aangespreek moet word. Dissipline sal beslis hard afgedwing moet word. Ek is bekommerd dat sport in totaliteit afgeskaf gaan word vir ten minste die winterseisoen. Ek besef dit sal uiters gevaarlik wees om te gaan deelneem aan sportaktiwiteite in ander dorpe, maar die verveling en ongesonde leefstyl sonder enige oefening kan ook sy tol eis. Alles dui daarop dat vir hierdie nuwe normaal lank en deeglik beplan sal moet word. Daar is tog soveel positiewe punte wat tot ons voordeel is. Ons is reeds besig om te beplan oor hoe ons leerders gaan ontvang. Ek weet dat ons ‘n span onderwysers het wat reeds hard gewerk het en beslis die uitdagings gaan aanspreek. Ons ouers het ons nog altyd gedra en ons het ‘n wonderlike gemeenskap wat deurlopend tot voordeel van ons skool optree. Ons vra steeds almal se ondersteuning en begrip. Bonnievale het in die verlede deur vele moeilike omstandighede steeds as uitskieter presteer. Met julle begrip, liefde en ondersteuning sal ons ook hierdie berg oorkom.

Immer voorwaarts? Ja, ons kan!

Vriendelike groete

Stefan Prins
Skoolhoof

 

21 April

Hallo alle Gr 12’s en ouers. Die Onderwys Dept versoek dat ons probeer om via epos met julle te kommunikeer indien moontlik. Daarom wil ek graag jul epos adresse hê, indien jy of jou ouers op epos is en internettoegang het in hierdie tyd.
Stuur asb Die naam van die Gr 12-leerder gevolg deur die e-mail adres op hierdie whatsapp groep of na mý epos adres.
My adres is
jacqui.barnardt@gmail.com
Kan ons dit asb binne 2 dae probeer afhandel (Teen 17h00 op die 23ste) sodoende sal ons kan sien wíe níe eposse het nie en ‘n besluit kan neem of hierdie enigsins vir HSB se kommunikasie met matrieks kan werk, al dan nie.
Baie dankie. Mev Barnardt.

Gr 12’s stuur asb net 1 adres waar ons jou maklik kan bereik hoor. Dankie x

As jy nie een het nie hoef jy glad nie te reageer nie hoor. ?

 

18 April

16 April

Ouers en leerders: Om ouers en voogde te betrek by ons aksies, versoek ons die leerders om werk wat hulle gedoen het te laat teken en dateer deur ouers of voogde sodra die leerders die werk voltooi het en nagesien het. Ouers, sodoende kan julle ons help om te kontroleer dat die leerders bybly met die werk wat hulle doen. Baie dankie vir u insette en betrokkenheid. Saam kan ons dit doen!

 

15 April

Vanaf Snapplify:

*Dear Parents and Staff

For those learners who didn’t get a chance to collect their textbooks….Snapplify has opened access to all etextbooks for free until the end of the year. Please follow the link and instructions thereafter. Your child’s educator can confirm which textbook they use.

Free South African e-textbooks for the rest of the year

Snapplify has partnered with top South African educational publishers to launch Free Access.

Free Access provides over 5000 IEB, EB and CAPS-aligned ebooks for FREE to anyone who needs them for remote learning while schools are closed. Free Access books will be available to you, or your child, until the 31st December.

1. Go to www.snapplify.com/freeaccess
2. Search for the ebook you need and add to your library
3. Install the Snapplify Reader to read your ebooks

 

7 April

Beste leerders en ouers

Bonnievale is, net soos die res van die wêreld, vasgevang in die greep van Covid-19. Die WKOD is tans besig om onverpoos te werk aan n strategie sodat skole kan voortgaan met hul kernbesigheid, naamlik akademiese onderrig. Baie leerders van HS Bonnievale het reeds aan die einde van verlede kwartaal take ontvang om tydens die vervroegde vakansie te voltooi. Intussen het n inperking in werking getree. Dit het die situasie verander. Kortliks net die volgende vir u aandag:

1. U kinders se vakonderwysers sal binnekort verdere inligting oor werk aan u en u kinders voorsien.
2. Ongelukkig is daar ouers en kinders met wie ons nie in aanraking kan kom nie. Ons versoek u dringend om ons hiermee by te staan. Ek is seker dat in klasgroepe daar wel kontak is met mekaar. Help ons om hierdie boodskap en ook werkverwante boodskappe aan ander oor te dra.
3. Daar is tans nie rede tot kommer dat leerders agter gaan raak met werk nie. Die eerste fokus is dat leerders deeglik hersiening moet doen van werk wat tydens die eerste kwartaal gedoen is. Opdragte van onderwysers sal nou binnekort hierop voortbou.
4. Laastens versoek ons dat u nie tyd en energie moet bestee aan vals gerugte nie! Ons sal deur middel van registeronderwysers amptelike inligting aan u deurstuur. Op hierdie stadium kan ons byvoorbeeld nie vir u noem wanneer die skool weer gaan begin nie.

Hierdie inligting sal amptelik aan u oorgedra word deur n boodskap wat ek via die registeronderwysers aan u sal voorsien.
Ons bid u almal sterkte toe. Hou by die reëls.

Groete
JC Els
Skoolhoof
HS Bonnievale