Graad 10 – Besigheidstudies


4 Mei

Vanaf Maandag 4 Mei word al die WhatsApp-boodskappe deur die onderwysers na HS Bonnievale se gratis nuwe e-leerplatform, Microsoft Teams, oorgelaai en nie meer na hierdie webblad toe nie. WhatsApp sal egter steeds die primêre bron van kommunikasie met ouers en leerders wees.T

Teams is maklik en lekker om te gebruik. Kyk hier:

Kyk hoe om Microsoft Teams op jou selfoon of tablet te installeer:

Ons stel ook voor dat jy Office op jou selfoon installeer om dokumente te kan oopmaak. Kry dit HIER.

En OneDrive, waarmee jy dokumente in die “cloud” kan stoor en aflaai. Kry dit HIER.

Jy teken met die selfde e-posadres by bogenoemde apps in as by Teams.

 

Kyk hoe om Microsoft Teams op ‘n rekenaar te gebruik:

 

Juf. Carli Wüst se nommer: 078 174 2667

 

30 April

Hallo julle!
Ek stuur gou vir julle die antwoorde vir die vorige vrae wat julle oor Korporatiewe Maatskaplike verantwoordelikheid gedoen het.
Julle het nog bietjie tyd vir die aktiwiteit wat ek gister gestuur het.

Antwoorde:

Aktiwiteit 22 April 2020:
Julle moet net die volgende vrae vir my in julle boeke oorskryf en beantwoord asseblief. Die antwoorde sal julle alles in die twee bladsye (bl. 63 en 64) in julle handboeke kry.
1. Definieer korporatiewe maatskaplike veranwoordelikheid.
Die uitvoer van sakebedrywighede op so ‘n manier dat dit bydra tot die welstand van belanghebbendes en die omgewing

2. Noem twee voordele wat die betrokkenheid by Korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid inhou vir ondernemings.
Help om die beste kandidate te werf
Beter beeld
Klantelojaliteit
Help om maatskaplike verantwoordelikheidsbewuste beleggers te lok.

3. Gee twee voorbeelde van tipes korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheidsinisiatiewe (projekte)
Omgewingsbewaring
Onderwys en opleiding aan benadeelde persone (beurse)
Lewering aan dienste
Om te bele in die welstand van werknemers.

4. Lys al die mense wat deel vorm van die ‘Belanghebbendes” van ‘n onderneming.
Werknemers, verskaffers, verbruikers, aandeelhouers, beleggers, reguleerders, gemeenskappe.

5. Wat is die hoofdoel van Korporatiewe Maatskaplike Investering.
Om die lewenstandaard van ‘n gemeenskap te verbeter.

 

Op die week program het ek gesit dat julle vandag net leeswerk het. Ek gaan wel solank die eerste opsommings werk vir die nuwe hoofstuk deurgee, sodat julle daarmee kan begin en dan gaan ek nie nog werk more gee nie.

Let wel, ons begin nou met die hoofstuk oor die Makro-omgewing. Ons het al redelik hieroor gesels in die klas, so baie van dit behoort bekend te klink. Onthou, dit vorm deel van die hoofonderwerp: Sake-omgewings. Daar is die mikro omgewing, mark omgewing en makro omgewing.

 

Opsomming 30 April 2020
Makro-omgewing

Die betekenis van die “MAKRO OMGEWING”
• Die makro-omgewing verwys na die interaksie tussen ‘n besigheid en alle belanghebbendes buite die onderneming.
• Makro-omgewing, ook bekend as eksterne omgewing
• Bestaan uit faktore wat die onderneming beinvloed
• Die onderneming het geen beheer oor die makro-omgewing nie.

MOONTLIKE UITDAGINGS in die MAKRO OMGEWING
• Verandering in inkomstevlakke
• Kontemporêre wetgewing
• Arbeidsbeperkings
• Politieke veranderinge
• Rentekoerse
• Sosio-ekonomiese kwessies
• MIV en vigs
• Globalisering en internasionale uitdagings

Waarom die MAKRO omgewing ‘n UITDAGING vir die besigheid kan wees.

• Nuwe besighede betree die mark.
• Prysoorloë tussen besighede wat dieselfde grootte is, en dieselfde produkte aanbied.
• Klante wat soek vir die beste pryse.
• Verskaffers gee afslag en spesiale aanbiedinge.
• Nuwe produkte of/substitute bedreig of vervang ou produkte.

KOMPONENTE van die makro omgewing
• Fisiese / natuurlike omgewing
• Ekonomiese omgewing
• Sosiale, kulturele en demografiese omgewing
• Tegnologiese omgewing
• Wetlike en politieke omgewing
• Internasionale / globale omgewing
• Institusionele omgewing

 

29 April

Ek hoop julle opsommings is op datum.
Julle aktiwiteit vir vandag is:
1. Brei uit op een manier wat die regering mense wat werkloos is as gevolg van die Corona virus probeer help.
2. Wat dink jy kan ‘n besigheid doen om seker te maak hulle werknemers word steeds betaal tydens ‘n krisis soos die Corona virus pandemie?
3. Noem twee strategiee om MIV Vigs te hanteer.

Stuur vir my fotos deur sodra julle hiermee klaar is.

 

28 April

Opsomming

Stel inisiatiewe/strategieë voor wat ondernemings kan neem om sosio-ekonomiese
kwessies aan te spreek.
STRATEGIEË om MIV/VIGS te hanteer (Ken 5)
• Lei beraders op om geïnfekteerde werknemers van berading te voorsien.
• Ontwikkel beradingsprogramme vir geïnfekteerde werknemers.
• Bied werkswinkels aan oor MIV/Vigs-programme en -veldtogte.
• Bied Anti-retrovirale (ARV) behandelingsprogramme vir geïnfekteerde werknemers.
• Moedig werknemers aan om by MIV/Vigs-ondersteuningsgroepe aan te sluit.
• Ontwikkel strategieë om stigma en diskriminasie te hanteer.
• Neem deel aan die MIV/Vigs-voorkomingsprogramme wat in die gemeenskap geïmplementeer word.
• Ondersteun gemeenskapsgebaseerde organisasies se MIV/vigs-inisiatiewe.

STRATEGIEË om WERKLOOSHEID te hanteer (ken 4)
• Voorsien vaardigheidsontwikkelingsprogramme deur leerderskappe.
• Bied beurse aan die gemeenskap om die opvoedingsvlak te verbeter.
• Skep werk vir lede van die gemeenskap.
• Voorsien entrepreneursprogramme wat selfstandige werk kan bevorder.
• Ondersteun bestaande klein besighede om meer werksgeleenthede te skep.

STRATEGIEË om ARMOEDE te hanteer (ken 4)
• Belê in ‘n KMO wat ‘n mededinger, koper of verskaffer kan wees.
• Om die beste werknemers te lok deur sosiaal verantwoordelik te wees en die beste vrywilligersprogramme aan te bied.
• Ondersteun armoedeverligtingsprogramme wat deur die regering aangebied word.
• Skenk geld of voedselpakkette aan plaaslike NRO’s.

 

27 April

More Gr10’s!
Ek hoop julle het ‘n goeie naweek gehad. Ek het besluit om nie enige ander werk voor die naweek te gee nie, om tyd te maak vir die wat bietjie agter was om in te haal.
Hier is die week se program: 27 April tot 1 Mei
Ma: Doen opsomming van Maatskaplike verantwordelikheid
Di: Voltooi opsomming van Maatskaplike Verantwoordelikheid
Wo: Doen Aktiwiteit wat ek gaan gee woensdag
Do: Begin met nuwe Hoofstuk: Makro Omgewing: Lees Bl. 35, 36, 37 en 38 in jou handboek.
Vry: Begin met opsommings van Makro omgewing

Ek gaan steeds elke dag die dag se opsommings stuur en met julle kommunikeer oor die aktiwiteite en leeswerk. Hierdie is net sodat julle ‘n bietjie van ‘n oorsig het oor hoe die week gaan lyk.

Neem kennis, ek het genoem dat ons nie die hoofstuk oor Korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid gaan opsom nie, maar daar is wel ‘n kort stukkie wat ek wil he julle moet neerskryf na daardie vyf vragies wat julle oor die onderwerp beantwoord het.

Hier volg die inligting wat ek wil he julle moet daar skryf:

27 April 2020
Maatskaplike verantwoordelikheid:

MAATSKAPLIKE/SOSIALE VERANTWOORDELIKHEID- Definisie/betekenis:
• ‘n Etiese sieningspunt wat sê dat elke individu / organisasie verplig is om die samelewing as geheel te bevoordeel.
• Die verantwoordelikheid van elke burger individu / organisasie om by te dra tot die welsyn van die gemeenskap en die omgewing waarin hulle woon.

KORPORATIEWE SOSIALE /MAATSKAPLIKE VERANTWOORDELIKHEID (KSV/KMV) BETEKENIS van KSV/KMV
• Die voortgesette verbintenis deur ondernemings om eties op te tree en tot
ekonomiese ontwikkeling by te dra, terwyl die lewensgehalte van die plaaslike gemeenskap en die samelewing oor die algemeen verbeter word.
• Korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid (KMV) is die manier waarop ‘n
onderneming eties en moreel bedrywig is met die gebruik van menslike, fisieke en finansiële hulpbronne.
• Korporatiewe Maatskaplike verantwoordelikheid (KMV) is ‘n verpligting wat deur die wet vereis word en dit bevoordeel sowel die onderneming as die samelewing.

 

23 April

Hallo!
Ek hoop dit gaan goed met julle almal.
Stuur asb vandag vir my foto’s van:
1. Julle mindmaps oor sosio-ekonomiese kwessies
2. Julle voltooide vrae oor Korporatiewe Maatskaplike verantwoordelikheid.
Laatweet asb as julle bekommered of angstig is oor enigeiets. Ek help graag!
Onthou dat julle ouers of voogde teken. ?
Ek stuur nou nou julle werk vir more en die naweek.

 

22 April

More Gr10s!
Ons gaan nie die hoofstuk opsom nie.
Julle moet net die volgende vrae vir my in julle boeke oorskryf en beantwoord asseblief. Die antwoorde sal julle alles in die twee bladsye (bl. 63 en 64) in julle handboeke kry.
1. Definieer korporatiewe maatskaplike veranwoordelikheid.
2. Noem twee voordele wat die betrokkenheid by Korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid inhou vir ondernemings.
3. Gee twee voorbeelde van tipes korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheidsinisiatiewe (projekte)
4. Lys al die mense wat deel vorm van die ‘Belanghebbendes” van ‘n onderneming.
5. Wat is die hoofdoel van Korporatiewe Maatskaplike Investering.

 

21 April

Hallo Gr10’s!
Ek stuur nou die laaste opsommingswerk van die onderwerp. Ek verwag die volgende van julle:
1. Som hierdie werk op en maak seker jy het alles opgesom wat ek gestuur het.
2. Maak ‘n kort en kragtige breinkaart wat al die kwessies op een bladsy insluit.
3. Laat jou ouers of voog jou mooi op datum boek teken.
4. Lees solank Bl. 63 en 64 in jou handboek.
5. Stuur vir my ‘n persoonlike boodskap as jy oorweldig voel en laatweet my waar jy trek met die werk.(Wees eerlik, ek verstaan dis moeilike tye, ek wil graag help.)

Opsomming 21 April 2020 (Gaan aan daar waar jy klaargemaak het met Geweld)
8. MISDAAD
8.1 Definisie:
Verlies van goedere a.g.v. diefstal, korrupsie, wanpraktyke, kapings, inbrake.
Alle aktiwiteite wat teen die wet is.

8.2. Vorms van Misdaad:
Diefstal, roof, inbrake en kapings
Korrupsie (Omkopery en “Kick-backs”)
Misbruik (Van gesag, geld, dwelms of drank en werkstyd)

8.3 Impak op besighede:
• Verlies aan inkomste agv bedrog en vervanging van gesteelde goedere.
• Dit beinvloed die winsgewenheid van die onderneming.
• Die onderneming gaan addisionele koste aan as gevolg van skade aan eiendom en
verlies van toerusting.

9. MIV/VIGS
9.1 Definisie
Menslike immuniteitsgebrekvirus wat Vigs (verworwe Immuniteitsgebreksindroom) veroorsaak.
Mense met Vigs is meer geneig om siektes op te doen as gevolg van hulle swak immuunstelsel.

9.2 Impak op besighede:
• Verhoogde afwesigheid – Afname in die produktiwiteit.
• Opgeleide en ervare werkers sterf van hierdie siekte voor hulle oud word en verhoog die personeelomset in die besigheid.
• Daar is ʼn afname in die vraag want klante word minder.
• Daar kan vooroordeel in die werkplek wees teen werkers wat met MIV/Vigs
geaffekteer word.

Voorbeeld van n breinkaart. Probeer dit uit jou kop opstel deur soveel as moontlik van die kwessies te memoriseer. Gebruik kleure en prentjies!

Hierdie is die leeswerk waarmee julle solank kan begin, ons gaan more opsommings doen daarvoor ?

 

20 April

Hallo Gr.10’s.

Ek stuur die volgende opsommingswerk.

5. Vervalsing/ smokkelary/ namaaksels
5.1 Definisies:
• VERVALSING is ‘n nabootsing van die werklike produk met die doel om dit te verkoop as
die oorspronklike. Voorbeeld: klere met handelsmerke, skoene ens
•Dikwels ‘n swakker kwaliteit.
• NAMAAKSELS / SMOKKELARY is onwettige vervaardiging van vervalste goedere en die
Verkope daarvan. Voorbeeld: vervalste Nike tekkies vervaardig in China

5.2 Impak op besighede:
• Kan afname in verkope ondervind as gevolg van vervalsing/nagemaakte produkte wat versprei word.
• Prys van oorspronklike produkte styg.
• Vervalsings gaan nie deur kwaliteitstoetse nie. Onwettige sigarette kan meer skadelik wees as die wat deur wet gereguleer word.

6. STAKINGS en POLITIEKE ONRUS (steurnis)
6.1 Definisie
o ʼn Staking is gewoonlik die resultaat van ʼn dispuut (meningsverskil) in die werksplek.
o ʼn Staking vind plaas wanneer werknemers weier om te werk.
o Algemene redes waarom werkers gewoonlik staak: lone, werksure, werksomstandighede
o Die vakbond moet kennis gee wanneer ʼn staking beplan word.
o Tipes stakings: ʼn Sloerstaking (“Go-slow”), Simpatiestaking, Sit-staking, Onwettige staking(“wildcat staking”), “Work-to-rule” en Uitsluiting.

6.2 Impak van stakings en politieke steurnis op besighede:
• Stakings veroorsaak ‘n afname in produksie en verkope.
• Besighede kan gedwing word om te sluit na ‘n staking.
• Kan lei tot ongesonde werksverhoudings tussen bestuur en werkers.
• Kan besighede dwing om van sy vaardige werkers af te lê om te herstel van verliese.
• Stakings sowel as politieke versteurings skrik potensiële beleggers af.

7. Geweld
7.1 Definisie:
~‘N Aggresiewe handeling en die gebruik van mag.
~Die verskillende soorte geweld:
1. Politieke
2. Emosionele
3. Fisiese
4. Huishoudelike
~Geweld traumatiseer dikwels die werknemers.

7.2 Impak van GEWELD op besighede:
• Geweld het ‘n traumatiese impak op mense wat hulle dan minder produktief maak.
• Ondernemings gaan ekstra koste aan vir berading en moet soms sluit vir die tydperk van die geweld (Bv. bende-geweld)
• Die onderneming kan ‘n verlaging in winste ervaar omdat kliënte onveilig voel.
• Politieke geweld skrik beleggers af.

Ons maak more klaar met die onderwerp se opsommings. Julle doen goed, hou so aan!

 

17 April

More julle!
Ek gaan nou die foto’s stuur met die antwoorde vir die Aktiwiteit Onderwerp 1 (bl. 62).
Merk solank julle aktiwiteite.

Maak seker om julle verbeteringe in te skryf. ?

Ek gaan julle opsommingswerk eerder as ‘n whatsapp boodskap stuur (dit vat minder data vir julle as die foto’s)
So julle gaan net aan onder julle opsomming waar julle gestop het by “Die impak van ongelykheid en armoede op besighede”. Die volgende groot opskrif is dan INKLUSIWITEIT.

2. INKLUSIWITEIT
2.1 Definisie
• Inklusiwiteit is om aan alle mense gelyke geleenthede te voorsien

2.2 Die DOEL en BELANGRIKHEID van INKLUSIWITEIT in die WERKPLEK
• Om te verseker dat die besigheid regverdige arbeidspraktyke gebruik.
• Om die ongelykhede van die verlede reg te stel.
• Om werkplekke te skep waar mense van verskillende rasse, kulture, geslag, geloof, vermoëns, taal en oortuiging effektief kan saamwerk tot voordeel van die besigheid.
• Poog om te verseker dat besighede niemand mag uitsluit nie.
• Verseker dat werknemers verteenwoordigend van die demografie van die land is.

2.3 Maniere waarop besighede INKLUSIWITEIT in die werksplek kan BEVORDER(baie belangrik)

• Ontwikkel indiensnemingsbeleid wat inklusiwiteit en diversiteit in die werksplek bevorder.
• Behandel alle werknemers gelyk.
• Bly by wette en regulasies.
• Respekteer en bevorder individuele kulture
• Verseker gelyke indiensnemingsgeleenthede vir alle groepe.
• Respekteer alle werknemers en hulle bydraes.
• Die arbeidsmag moet die demografie van die land weerspieël.
• Maak seker dat die fisiese omgewing mense met gestremdhede akkommodeer.
• Sluit vroue in leierskapsposisies en besluitneming in.

3. DOBBELARY
3.1 WETTIGE dobbelary
• Gelisensieerde casino’s
• Weddery op perdewedrenne en ander sportbyeenkomste deur ‘n gelisensieerde beroepswedder
• Nasionale Lotery: Lotto
3.2 ONWETTIGE dobbelary
• Ongelisensieerde Casinos
• Piramideskemas
• Nie-amptelike tipes lotery
• Geldwassery

3.3 IMPAK van DOBBELARY op die BESIGHEID
• Kan verslawend wees, veral vir laer inkomstegroepe wat sukkel om gesinne te onderhou en kan geld steel. Dit ontwrig die werksomgewing.
• Die lae moraal van werknemers wat geld verloor plaas spanning op verhoudings en verantwoordelikhede by die werkplek.
• Mense wat geld verloor in dobbelary het ook nie meer geld om by besighede te koop nie.
• Dobbelary soos geldwassery bevorder korrupsie in besighede.

NB: ONTHOU om READ MORE te click om seker te maak jy lees die hele boodskap.

4. PLAGIAAT / ROOFKOPIËRING (Piracy)
4.1 Definisie
• Plagiaat / Roofkopiëring is ʼn onwettige kopiëring van boeke, CD’s of DVD’s of die
kopiëring van handelsmerke.
• Ook wanneer iets sonder toestemming gebruik word bv. iets waarop kopiereg is, wat gepatenteer is of as die handelsmerk aan ʼn ander besigheid behoort.

4.2 IMPAK van ROOFKOPIËRING op die BESIGHEDE
• Afname in verkope as gevolg van vervalsing/nagemaakte produkte wat versprei word, dus finansiële verliese.
• Besighede kan gedwing word om prysaanpassingstrategieë te implementeer om die impak te verklein.
• Besigheidsuitgawes sal toeneem as regsstappe gedoen word.

4.3 Hoe besighede produkte kan BESKERM:
4.3.1. KOPIEREG
• Die reg wat aan die skepper van ʼn oorspronklike werk gegee word sodat dit nie sonder sy/haar toestemming gekopieer kan word nie.
4.3.2. PATENT
• ʼn Patent is ʼn eksklusiewe reg om ʼn spesifieke produk of ontdekking (uitvinding) te mag vervaardig en verkoop vir ʼn tydperk.
4.3.3. HANDELSMERK
• ʼn Unieke woord, prentjie of logo wat op ʼn spesifieke handelsmerk, individu of besigheid dui.(Bv. Nike se regmerkie, Adidas se strepies, Puma se Puma wat spring…)
• Dit toon dat ʼn produk van ʼn spesifieke bron afkom.
• Geregistreerde handelsmerke mag net deur die persoon aan wie dit behoort gebruik word.

Goed, dis eers al. Julle werk vir die vandag en die naweek is dus die volgende:
1. Merk aktiwiteit
2. Som werk op tot einde van nommer 4 (Plagiaat).
3. Maak seker al jou werk is op datum (Aktiwiteite en opsommings)
4. Maak seker dat jy in jou handboek gelees het van Bl. 54 tot by bl.61.
Mooi naweek! Bly veilig en werk hard ??
(Julle kan nogsteeds vrae vra wanneer julle sukkel met iets.)

 

16 April

Ek wag nog net vir ‘n laaste paar se aktiwiteite, dankie aan almal wat so mooi saamwerk, eks regtig trots op julle!

Hier is die aktiwiteit wat julle moes doen, so die wat dit nog nie in die hande kan kry nie, nou kan julle dit gou doen. Ek stuur nou nou die antwoorde deur.

 

15 April

More julle, ek het nog net twee leerders se aktiwiteite gekry. Asseblief stuur die fotos vir my deur. ✨

Som net solank hierdie op vir more.
Onthou dat hierdie onderwerp onder die Hooftema Besigheidsomgewings val.
Ek wag ook nog vir van julle aktiwiteite.

 

14 April

Goed, ek hoop julle onthou almal dat ons begin het met “Hededaagse Sosio-ekonomiese kwessies” op bl.54 laas kwartaal. Ek het ook vir julle toe al die aktiwiteit op bl.61 gegee om te doen. So julle werk vir vandag is net om seker te maak jy het daardie onderwerp klaar deurgelees en dan moet julle teen moreoggend heeltemal klaar wees met die Aktiwiteit onderwerp 1 en die Hersiensieningstoets onderwerp 1 (bl.62)

As jou boeke in die klas lê, moet julle asb vir maats vra om foto’s te stuur van die werk. Ek het baie duidelik gese dat julle die boeke moet onthou, so dis jou verantwoordelikheid om ‘n plan te maak. Sodra julle klaar is met die aktiwiteite, kan julle vir my ‘n foto daarvan stuur sodat ek kan sien dat almal werk. Sterkte!✨

Julle moet more teen 9:00 klaarwees, dan stuur ek die volgende stukkie werk. ?

Julle hoef nog nie op te som nie, solank julle deur die werk gelees het en die aktiwiteit gedoen het is dit reg. Ek sal kyk of ek vir julle “slides” kan aanstuur wat julle sal help met opsommings van more af.

 

9 April

Haai!
Kan ek net vra dat al die besigheidstudiesleerders gou vir my ‘n pm met jou naam by stuur dat ek almal kan add op die besigheidstudiesgroep.
Dankie!
Juf. Carli ?