Graad 10 – Geskiedenis


4 Mei

Vanaf Maandag 4 Mei word al die WhatsApp-boodskappe deur die onderwysers na HS Bonnievale se gratis nuwe e-leerplatform, Microsoft Teams, oorgelaai en nie meer na hierdie webblad toe nie. WhatsApp sal egter steeds die primêre bron van kommunikasie met ouers en leerders wees.T

Teams is maklik en lekker om te gebruik. Kyk hier:

Kyk hoe om Microsoft Teams op jou selfoon of tablet te installeer:

Ons stel ook voor dat jy Office op jou selfoon installeer om dokumente te kan oopmaak. Kry dit HIER.

En OneDrive, waarmee jy dokumente in die “cloud” kan stoor en aflaai. Kry dit HIER.

Jy teken met die selfde e-posadres by bogenoemde apps in as by Teams.

 

Kyk hoe om Microsoft Teams op ‘n rekenaar te gebruik:

 
Juf. Suzaan Jordaan se nommer: 072 434 3546

 

30 April

Môre Graad 10’s

Na Aktiwiteit 5 is ek seker dat julle ʼn beter begrip en respek het vir ons grondwet. Dit is ook belangrik om te verstaan dat daar baie geweld, ongelukkigheid en grootskaalse verandering was vir iets soos ʼn demokratiese land en grondwet, wat mense- en burgerregte beskerm, tot instel te bring.

Vandag kyk ons na hoe die koningsgesin op al hierdie revolusionêre gebeure gereageer het…: HULLE HET PROBEER WEGHARDLOOP!!! Kyk in die volgende werk na hoe hulle probeer ontsnap het uit Frankryk en wat die Franse burgers se reaksie daarop was.

Instruksies:
• Merk Aktiwiteit 5 en maak seker dat jou ouer/ voog daarby teken!
• Dokument: Ek gaan ʼn “screesnhot” van die antwoorde aanheg.
• Lees daarna bl. 96 – 99 aandagtig deur.
• Skryf die “slides” in jou skryfboek neer.
• Voltooi Aktiwiteit 6, bl. 100. Vir vraag 4 gaan jy Google moet raadpleeg.

Ek sal eers weer Maandag die memo en nuwe werk voorsien. Geniet die naweek.

Maak seker dat jou foon se sagteware opgedateer is sodat dit die verskillende formate kan lees. Jy kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00.
Juf. S

 

29 April

Môre Graad 10’s
LET OP DIE VOLGENDE: Maak seker dat jy nie agter geraak het nie, veral as jy laat aan gesluit het by die groep. Alle instruksies en dokumente is op die skool se webwerf beskikbaar. Gaan kyk in jou graad groep se WhatsApp groepbeskrywing vir die webadress. Die leerders wat laat aangesluit het moet op die webwerf gaan kyk vir die taak instruksies.
Die volgende werk fokus op regte vir normale burgers, nie net bevoorregte burgers nie. Dit is hier waar ons bekend gestel word aan die idee van mense- en burgerregte: ʼn konsep waarin ons as demokratiese Suid-Afrikaners in glo. In die geskiedenis is daar twee samelewings wat ons demokrasie, of altans die idee daarvan, grootliks beïnvloed het: Die Grieke en die Franse derde stand burgers. Albei hierdie groepe glo dat burgers (nie uitlanders nie) van ʼn land geregtig is op sekere regte, ongeag status, geloof, oortuigings ens.; dit is die fondament vir ons grondwet.
Instruksies:
• Lees bl.94 – 96 aandagtig deur.
• Voltooi daarna Aktiwiteit 5, bl. 96.
o Let daarop dat hierdie werk baie belangrik is.

Maak seker dat jou foon se sagteware opgedateer is sodat dit die verskillende formate kan lees. Jy kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00.
Juf. S

 

27 April

Môre Graad 10’s
Hiermee volg die vorige werk se memorandum sowel as die nuwe werk.

Soos julle nou weet het die Revolusie begin. Die Tennisbaaneed was ʼn groot ongewoondheid omdat dit ʼn rewolusionêre aksie was wat sonder geweld plaasgevind het! Ongelukkig weet ons dat wanneer ʼn groot ommekeer plaasvind, veral ʼn politieke een soos die verandering in die Franse regering, is geweld soms ʼn noodsaaklikheid. En van hierdie punt af gaan die Rewolusie weer gepaard met geweld. Die bestorming van die Bastille was die derde stand se poging om wapens en ammunisie te bekom wat hulle glo hulle nodig gehad het vir die Rewolusie om suksesvol te wees (volgens die derde stand se terme natuurlik). Dit is ook na die gebeurtenis wat die Groot Vrees ingetree het.
• Instruksies:
o Merk Aktiwiteit 2 en onthou dat jou ouer/voog by jou verbeteringe moet teken.
o Dokument: Aktw 2 bl 92 (ek sal ook ‘m “screenshot” van die antwoorde aanheg)
• Hiermee volg vandag se werk:
o Lees bl. 92 – 94.
o Skryf die aangehegte “slides” in jou skryfboek neer.

Onthou om jou foon se sagteware opgedateer te hou. Julle kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00.
Juf. S

Aktw 2 bl 92

 

24 April

Môre Graad 10’s
Na jy deur die werk in jou boek gegaan het rondom die oorsake van die Franse Revolusie, die “slides” neer geskryf het en gekyk het na die opsommende dokument, behoort jy ʼn beter begrip en verstaan te hê vir hoe Frankryk gefunksioneer het in die laat 1700’s. Jy weet dat Frankryk in verskillende stande gedeel was, slegs sekere groepe voordele geniet het, soos min tot geen belasting, en dat die grootse deel van die populasie (wat tussen 92 en 98% van die bevolking uit gemaak het), die derde stand (kleinboere, stedelike werkers en die bourgeoisie/ middelklas) in armoede geleef het en groot somme belasting moes betaal.
Op hierdie stadium moes jy ook op getel het op die onderliggende tema dat die middelklas ʼn groot rol gespeel het in die Rewolusie. Dit is diegene wat geleerd was en wat dus beskik het van die vermoë om ʼn rewolusie te organiseer asook oor die kennis beskik van hoe om ʼn land te hardloop.
Hiermee volg vandag se werk:
• Lees deur bl. 89 – bl. 92
• Skryf die aangehegte “slides” in jou skryfboek neer.
• Voltooi dan Aktiwiteit 2, bl. 92
Julle kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00.

Verrykende materiaal op die Tennisbaaneend:

 

22 April

Môre Graad 10’s
Hiermee volg die memo’s vir Aktiwiteit 3 en 4.
Werk:
• Kontroleer jou antwoorde met die memo’s en laat jou ouer/ voor by jou verbeteringe teken.
o Dokument: Aktw 3 bl 84
o Dokument: Aktw 4 bl 86
• Skryf die oorsake van die Franse Revolusie neer – kyk na die aangehegte dokument – Let dat die werk jou LANGVRAAG is (ons sal kyk na die bymekaar sit van die langvraag na ons die werk afgehandel het.
o Dokument: Franse Revolusie LV
• Skryf dan die aangehegte “slides” in jou skryfboek neer.
Julle kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00.

Aktw 3 bl 84

Aktw 4 bl 86

Franse Revolusie LV

 

20 April

Môre Graad 10’s
Hoop julle het goed uitgerus die naweek.

Hiermee volg die memo’s vir Aktiwiteit 1 en 2.
Werk:
• Kontroleer jou antwoorde met die memo’s en laat jou ouer/ voor by jou verbeteringe teken.
• Skryf die aangehegte “slides” in jou skryfboek neer.
• Voltooi dan Aktiwiteit 3, bl. 84.
• Voltooi dan Aktiwiteit 4, bl. 86 vraag 1 en 2.
Julle kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00.

Aktw 1 bl 75

Aktw 2 bl 79

 

17 April

Middag graad 10’s Ek gaan deur die loop van die naweerk werk vir begin volgende week stuur.

 

15 April

Môre graad 10’s

Soos ek julle gister ingelig het begin ons vandag met die Franse Rewolusie. Dit is ‘n baie belangrike deel van die geskiedenis om te bestudeer want dit het die grondslag gele vir hoe ons onself in die politieke-magte ervaar.
As inleiding vir die onderwerp, kyk na die volgende “videos” oor die Franse Rewolusie:
https://www.youtube.com/watch?v=PBn7iWzrKoI
https://www.youtube.com/watch?v=X1_2NwmIobU

Ons gaan grotendeels die inhoud van die “videos” bestudeer in hierdie module.
Werk:
• Nuwe opskrif: Onderwerp 3 Die Franse Revolusie
• Gaan deur bl. 75 in jou handboek en voltooi Aktiwiteit 1, bl. 75 vraag 1.
• Skryf die “slides” soos aangestuur in die WhatsApp groep neer in jou skryfboek.
• Bestudeer bl. 76 – 77 en voltooi Aktiwiteit 2, bl. 79 vraag 1 – 7.

Ek gaan Vrydag die volgende deel van die werk deurstuur.

 

14 April

Môre graad 10’s
Ek hoop dat julle die vakansie geniet het en weer reg is om te werk.
Ek het verlede kwartaal julle taak gegee en verduidelik. Let op die volgende:
• Jy is reeds besig om aan jou taak te werk – ek glo goeie vordering is al gemaak.
• Jy gaan nie tyd in die klas kry om die taak te voltooi nie – dit moet by die huis gedoen word.
• DIE TAAK MOET DIE EERSTE VRYDAG VAN DIE NUWE KWARTAAL INGEHANDIG WORD. Ongeag wanneer die skool begin, die eerste Vrydag moet die taak ingehandig word. Indien dit sou verander (afhangend van hoe die COVID 19 behandel word) sal ek julle inlig.

Ons het verlede kwartaal geëindig met Onderwerp 2, dus moet die laaste voltooide aktiwiteit in jou boek Aktiwiteit 6, bl. 70 wees. Indien dit nie gedoen is nie, maak ʼn plan om dit vandag nog klaar te kry.
Vanaf môre gaan ek elke tweede of derde dag instruksies gee. Ons gaan more begin met Onderwerp 3: Die Franse Revolusie. Jy sal jou handboek en skryfboek nodig hê om die werk te voltooi. Die instruksie was gegee dat jy jou boeke moet saamneem huis toe. Indien jy nie jou boeke het nie dan moet jy self ʼn plan maak – onthou, as jy nie die werk doen nie gaan jy nie die antwoorde en notas op die werk kry nie.

Groete
Juf. S