Graad 11 – Geskiedenis


Juf. Suzaan Jordaan se nommer: 072 434 3546

 

30 April

Môre Graad 11’s

Julle het gister geleer van positiewe en negatiewe eugenetika. Hierdie deel van die werk is baie belangrik! Dit is van die teorieë wat vir Adolf Hitler die meeste beïnvloed het! Gaan dink ʼn bietjie daaroor na: die idee dat jou gesin en jou herkoms bepaal van hoeveel waarde jy nou is? Ja, gene word oorgedra, maar nie jou waarde nie. Baie mense het al groot suksesse gemaak van hul lewens al het hulle uit sogenaamde “negatiewe eugenetika” gekom en kan volgens daardie jare se terme as individue met “positiewe eugenetika” beskryf word. Aan die ander kant weer beteken dit nie dat as jou ouers sukses behaal het jy noodwendig ook gaan nie. Eugenetika verduidelik dat goed soos welvaart, velkleur, sosiale status en vermoë iets is wat oorgedra word en waarde bepaal en dat wanneer jy nie oor die regte eugenetika beskik nie jy makliker geneig gaan wees om sosiaal-immoreel op te tree. Byvoorbeeld as jy “slegte eugenetika” het sal jy meer geneig wees om moord te pleeg, te steel, onsedelik op te tree, ʼn dronkaard te word ens. Dit is baie keer hierdie tipe eugenetika wat gebruik word om te sê dat sosiale probleme veroorsaak word deur slegte eugenetika. Ek kan nog uitbrei maar ek praat vinniger as wat ek tik en sal graag weer hierdie onderwerp wil hersien wanneer julle weer voor my in die klas is.

Instruksies:
• Merk Aktiwiteit 2 en maak seker dat jou ouer/ voor daarby teken.
• Dokument: Ek sal ʼn “screenshot” van die antwoorde stuur.
• Skryf die volgende “slides” in jou boek neer: Hier begin jy ʼn voorsmaak van die invloed van pseudo-wetenskappe op Duitsland kry.

Verrykende materiaal: https://www.youtube.com/watch?v=VnfKgffCZ7U

Ek gaan eers Maandag die volgende werk verskaf. Geniet die naweek.
Maak seker dat jou foon se sagteware opgedateer is sodat dit die verskillende formate kan lees. Jy kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00.
Juf. S

 

29 April

Môre Graad 11’s
LET OP DIE VOLGENDE: Maak seker dat jy nie agter geraak het nie, veral as jy laat aan gesluit het by die groep. Alle instruksies en dokumente is op die skool se webwerf beskikbaar. Gaan kyk in jou graad groep se WhatsApp groepbeskrywing vir die webadress. Die leerders wat laat aangesluit het moet op die webwerf gaan kyk vir die taak instruksies. Die taak is reeds gegee en daar was reeds tyd gegee om aan die taak te werk. Ons gaan nou aan met lesse.
Werk vir vandag:
• Skryf die aangehegte “slides” in jou skryfboek neer. Dit gaan aan by Maandag se werk.
• Voltooi daarna Aktiwiteit 2, bl. 153.

Maak seker dat jou foon se sagteware opgedateer is sodat dit die verskillende formate kan lees. Jy kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00.
Juf. S

 

27 April

Môre Graad 11’s
Ek het reeds verlede Vrydag uitgebrei oor die werk waarmee ons vandag gaan begin. Die eerste deel van die werk is lekker afskryfwerk. Op hierdie stadium is ek oortuig dat jy die tipe werk verstaan waarmee ons nou besig is. Ons begin vandag om te kyk na die verskillende rasseteorie wat mense aangehang het vanaf die laat 1700’s.
Instruksies:
• Opskrif: Onderwerp 3: Idees oor ras in die laat 19de en 20ste eeue.
• Skryf die aangehegte “slides” in jou skryfboek neer. Jou ouer/ voog moet teken by die werk sodra dit klaar afgeskryf is.
Onthou om jou foon se sagteware opgedateer te hou. Julle kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00.
Juf. S

 

24 April

Môre Graad 11’s
Vandag is die laaste dag wat ek vir jou gee om aan jou taak te werk voor ek met klaswerk begin. Jy weet dat jy die taak op die eerste Vrydag wat julle weer skool toe kom moet ingee.
Maandag begin ons met nuwe werk: Onderwerp 3 – Idees oor ras in die laat 19de en 20ste eeu. Dit tel seker nie meer as nuwe werk nie wat jy het reeds jouself bekend gestel aan die werk soos jy navorsing uit die boek vir jou taak gedoen het.
Hierdie afdeling van die werk is baie belangrik wat dit gee vir ons die rede waarom ons wêreld vandag ongelukkig so vas kyk in kleur, veral in derde wêreld lande soos Suid-Afrika wat grootliks beïnvloed was deur sy onlangse geskiedenis en sy gedeelde tradisionele en Westerse waardes.
Ons gaan kyk na verskillende teorieë en pseudo-weteskappe (valse wetenskap) wat hierdie idee van ras bewerkstellig het en daarna gaan ons kyk wat die impak van hierdie idees was op Duitsland en Australië. Alhoewel ons vandag weet dat hierdie ras-wetenskap vals is, moet ons verstaan dat dit die sienings van mense grootliks beïnvloed het.
Lees sorgvuldig deur vanaf bladsy 147 – 155 en vra die vrae van Aktiwiteit 1, bl. 147 vir jouself af. Jy hoef nie die aktiwiteit skriftelik te voltooi nie – dit is daar om jou begrip van die werk te toets en te kyk op jy as geskiedkundige hierdie sensitiewe saak kan verstaan en in perspektief te kan plaas.

Julle kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00.

 

22 April

Môre Graad 11’s

Ek loer net in.
Jy is besig om aan jou taak te werk. Ek gee Vrydag of deur die loop van die naweek die klaswerk waarmee jy moet begin. Dit gaan baie maklik wees nadat jy die afgelope week en ‘n half aan jou taak gewerk het, want jy het reeds deur die nuwe deel van die werk gegaan.
Let daarop: Enige werk wat jy nie by die huis kan voltooi nie sal jy in die eerste week van die skool kan doen, dit sluit onderhoude in met mense wat grootliks deur Apartheid geraak was voor 1994. Onthou dat die deel van jou taak taamlik baie tel, so sit moeite in die afdeling in.

Sterkte
Juf. S

 

20 April

Môre Graad 11’s
Julle is nog hard besig om aan julle take te werk. Ek gee kans tot einde die week, daarna sal ek werk begin deurstuur vir julle om te voltooi.
Julle weet dat julle kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae en Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00.
Juf. S

 

15 April

Môre graad 11’s

Vind aangeheg die instruksies vir die taak. Ek gee vir julle tot einde volgende week om aan die taak te werk voor ek nuwe werk gaan deurstuur.
Let op die volgende:
• Weens die langer tydperk by die huis gaan daar nie tyd in die klas gegee word om aan die taak te werk nie, die taak gaan by die huis en na skool aan gewerk word.
• Ongeag wanneer die skole heropen sal die inhandigingsdatum die eerste Vrydag in die nuwe kwartaal wees. Sou die “lockdown” verleng word gaan ek ʼn inhandigingsdatum reël en dit sal heelmoontlik dan via epos moet wees (maar ons hou duimvas dat dit nie gaan gebeur nie).
• Jy gaan jou handboek hiervoor nodig hê. Ek glo darem dat almal na die instruksies geluister het om hul skryf-en handboeke huis toe te neem. As jy nie het nie dan moet jy maar sonder dit klaarkom.
Julle kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae en Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00. Ek gaan nie ag gee aan boodskappe buite daardie tye tot die volgende oggend 08:00 nie.
Sterkte, dit is ʼn lekker taak om aan te werk.

Taak 3 Navorsingstaak

 

14 April

Môre graad 11’s
Ek hoop dat julle die vakansie geniet het en weer reg is om te werk.
Ek het einde verlede kwartaal vir julle vakansie huiswerk gegee. Ek glo dat dit wel teen hierdie stadium voltooi is.
Môre gaan ek vir julle die taak se instruksies aanstuur. Julle gaan deur die loop van die lockdown aan die taak moet werk. Die taak gaan fokus op rasseteorie, pseudo-wetenskap en die impak van bogenoemde op of die Duitse samelewing of die inheemse Australiërs. Jou handboek gaan as ʼn noodbelangrike bron dien. Die instruksie was gegee dat jy jou boeke moet saamneem huis toe – as jy nie het nie, dan is dit jou probleem om op te los. Maar ek glo almal het geluister en dat almal wel hulle handboeke by hulle het.
Maak seker dat jy reg is môre met jou taak te begin.
Groete
Juf. S