Graad 12 – Geskiedenis


Juf. Suzaan Jordaan se nommer: 072 434 3546

 

30 April

Môre Graad 12’s

Ek weet julle almal is net so gretig om uit te vind wat volgende week gaan gebeur. Wees rustig, ons gaan nie agter raak met werk nie. As julle nou saam my werk soos ek weet julle doen, sal ons lekker geleentheid hê vir hersiening volgende kwartaal en daar sal genoeg tyd wees vir my om al julle vrae te beantwoord oor die werk wat ons gedurende die “lockdown” van die huis af gedoen het. Dankie vir die van julle wat my wel kontak met vrae: onthou as jy onseker is oor die werk gaan ek nie daarvan weet totdat jy my daarvan vertel nie.
Ek het besluit om eers Maandag met nuwe werk te begin, maar teen daardie tyd moet jy besef dat ons Amerikaanse geskiedenis afgehandel het en ons met Suid-Afrikaanse geskiedenis gaan begin. MAAK SEKER JYS OP DATUM! Ons maak klaar met Amerika vandag.

Vandag se werk:
• Kontroleer jou werk met die aangehegte memo. Maak seker dat jou ouers/ voog daarby teken!
Maak seker dat jou foon se sagteware opgedateer is sodat dit die formaat kan lees. Jy kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00.
Geniet die naweek
Juf. S

 

29 April

Môre Graad 12’s
LET OP DIE VOLGENDE: Maak seker dat jy nie agter geraak het nie, veral as jy laat aan gesluit het by die groep. Alle instruksies en dokumente is op die skool se webwerf beskikbaar. Gaan kyk in jou graad groep se WhatsApp groepbeskrywing vir die webadress.
Vandag se werk:
• Voltooi vraag 3.
o Dokument name: Maart 2018 V1 en Maart 2018 V1 ADD
Ek sal “screenshots” ook aanheg.
Ons merk more die werk en daarna begin ons met Suid-Afrikaanse geskiedenis.
Maak seker dat jou foon se sagteware opgedateer is sodat dit die formaat kan lees. Jy kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00.
Geniet die naweek
Juf. S

Maart 2018 V1 ADD

Maart 2018 V1

 

27 April

Môre Graad 12’s
Ons gaan vandag net deur die memo werk. Ek gaan more nog ʼn gevallestudie vir jou deurstuur. Onthou dat wanneer jy merk en jy onseker is oor of jou antwoord reg is, laat my weet dan kyk ons na die antwoord, amper soos in die klas, maar op WhatsApp .
Hiermee volg julle werk vir vandag:
• Kontroleer jou antwoorde met die memo en doen die nodige verbeteringe. Maak seker dat jou ouer/ voog daarby teken!
Let dat ek “screenshots” van die memo sal stuur vir die wie nie die dokumente kan oop maak nie.
Maak seker dat jou foon se sagteware opgedateer is sodat dit die formaat kan lees. Jy kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00.
Geniet die naweek
Juf. S

 

24 April

Môre Graad 12’s
Kyk na die onderstaande instruksies. Soos ek verlede week gesê het, gaan ek die gevallestudies in jou handboek hanteer, d.w.s. die Black Panther Party, Malcolm X en Stokely Carmichael en daarna ander gevallestudies, soos al gevra in die eindeksamen gee. Onthou:
• Jy gaan heelmoontlik ʼn vraag kry wat ʼn gevallestudie is van iemand/ groep wie jy nog nie van gehoor het nie en dan gaan daar van jou verwag word om die werk en idees van die swartmagbeweging toe te pas op die gevallestudie.
• Die kanse is groot (nie definitief nie) dat die persoon/ groep van die gevallestudie deel was of geassosieer was met die Black Panther Party, so maak maar seker dat jy hulle ken en verstaan.
Hiermee volg julle werk vir vandag en die naweek:
• Kontroleer jou antwoorde van die eksamen oefening van bl. 213 – 215 met die memo en doen die nodige verbeteringe. Maak seker dat jou ouer/ voog daarby teken!
• Voltooi vraag 3 van verlede jaar se Junie eksamen.
o Dokumente:
 GESK V1 2019
 GESK V1 ADD 2019
Let dat ek “screenshots” van al die dokumente gaan aanstuur vir die wie nie die dokumente kan oop maak nie. Let wel dis makliker om vanaf ʼn dokument eerder as ʼn prentjie te werk. Maak teen alle tye seker dat jou foon se sagteware opgedateer is sodat dit die formaat kan lees.

Julle kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00.
Geniet die naweek
Juf. S

Eksamenoefening bl. 213 – 215

GESK V1 2019

GESK V1 ADD 2019

Verrykende materiaal:

 

23 April

Môre Graad 12’s
Hiermee volg julle werk vir vandag:
• Voltooi die Eksamenoefening, bl. 213 – 215 (slegs die bronkomponent)
Julle kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00.

 

22 April

Môre Graad 12’s
Hiermee volg julle werk vir vandag en môre oggend:
• Kontroleer you antwoorde met die memo en maak seker dat jou ouer/ voog daarby teken!
o Dokument aktiwiteit 2: Aktw 2 bl 202
o Dokument aktiwiteit 3: Aangehegte foto’s
• Skryf die aangehegte “slides” neer.
Julle kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00.

Gr 12 Aktw 2 bl 202

Jy weet jy skryf slegs die swart “font” neer

 

20 April

Môre Graad 12’s
Hoop julle het goed uitgerus die naweek.

Hiermee volg julle werk vir vandag en more oggend:
• Voltooi Aktiwiteit 2, bl. 202.
o Let op vraag 3.1. Die vraag moet lees: Verduidelik hoe die bron die boodskap van bron B versterk. Die vraag moet lees: Hou sou die bron die uitwerking van Bronne B en C versterk?
o Let op vraag 4.1
• Voltooi Aktiwiteit 3, bl. 207

Julle kan my WhatsApp indien julle vrae het tussen Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 tot 15:00.

 

17 April

Middag Matrieks
Ek gaan die memo van die aktiwiteit hieronder aanheg.

Soos jy weet maak die Swartmagbeweging die bron komponent van hierdie onderwerp uit. Jou handboek dek 3 persone/ groepe waarna ons kyk: Die Black Panther Party, Malcolm X en Stokely Carmichael. Ongelukkig is dit slegs 3 persone/ groepe se gevalle studie. Malcolm X en Stokely Carmichael gaan nie noodwendig die gevallestudies wees wat jou eksamens gaan dek nie. Wat ek wel gesien het hou die eksaminators daarvan om ʼn aktivis wat deel was van die Black Panther Party te vat as gevallestudie vir die eksamens. Die eksaminators verwag dan dat jy die denkwyses van die Swartmagbeweging toepas op die gevallestudie.

Ons gaan dus kyk na die Die Black Panther Party, Malcolm X en Stokely Carmichael en ander gevallestudies.

Werk:
• Lees bl.200 – 206 deur.
• Skryf die aangehegte skyfies in jou skryfboek deur.
Ek gaan Maandag vir jou ʼn paar aktiwiteite gee rondom die groep/ persone soos bespreek in jou boek. Daarna gaan ek vir jou gevallestudies gee van ander aktiviste soos wat al voorheen in NSS eksamens gevra was.

Lekker middag en geniet die naweek
Juf. S

DIE SWARTMAGBEWEGING

Skryf net die swart “font” neer en nie die groen nie.

 

14 April

Môre graad 12’s
Ek hoop dat julle die vakansie geniet het en weer reg is om te werk.
Ek het verlede kwartaal julle taak gegee en verduidelik. Let op die volgende:
•Jy is reeds besig om aan jou taak te werk – ek glo goeie vordering is al gemaak.
•Jy gaan nie tyd in die klas kry om die taak te voltooi nie – dit moet by die huis gedoen word.
•DIE TAAK MOET DIE EERSTE VRYDAG VAN DIE NUWE KWARTAAL INGEHANDIG WORD. Ongeag wanneer die skool begin, die eerste Vrydag moet die taak ingehandig word. Indien dit sou verander (afhangend van hoe die COVID 19 behandel word) sal ek julle inlig.

Ons moet natuurlik met van die nuwe werk begin. Kyk na die aangehegte dokument en voltooi die vrae in jou skryfboek. Jy sal jou handboek en skryfboek nodig hê om die werk te voltooi. Die instruksie was gegee dat jy jou boeke moet saamneem huis toe. Indien jy nie jou boeke het nie dan moet jy self ʼn plan maak – onthou, as jy nie die werk doen nie gaan jy nie die antwoorde en notas op die werk kry nie. Ek glo darem dat almal van julle jul handboek en skryfboeke by julle het – ons is moes ʼn baie oulik en lekker graad 12 Geskiedenis klas 
Ek sal oormore die antwoorde voorsien en die nuwe instruksies deurstuur.
Groete
Juf. S