Graad 4 – Afrikaans


Juf. Dricka Lourens se nommer: 083 703 4963

 

30 April

Goeie môre julle! ☘️

Ek stuur die verbeteringe van gister se werk.

Vandag kyk ons na manlik en vroulik.

Hulle doen vandag bl. 12 van die pakkie: Manlik en Vroulik.

MEMO Verkleinwoorde pdf

Vandag se werk. Geniet dit! ?

Die wat in hulle werkboeke werk, die opskrif is:

30 April 2020
Manlik en vroulik
————————————

Doen altyd eers verbeteringe van die vorige werk.

 

29 April

Goeie môre julle! ☘️

Ek stuur die memo van gister se werk.

Vandag kyk ons na meervoude en verkleinwoorde.
Leerders moet asb. die opsomming in hulle werkboeke doen.

Hulle doen vandag bl. 11 van die pakkie: Verkleinwoorde.

MEMO Byvoeglike naamwoorde pdf

Opsomming verkleinwoorde en meervoude pdf

 

28 April

Goeie môre julle!!
Ek hoop die langnaweek was ‘n heerlike rustydjie. ?
Hierdie is ook ‘n kort wekie, so kom ons werk lekker hard! ??

Ek stuur die MEMO van Vrydag se werk.

Vandag kyk ons na Byvoeglike Naamwoorde. Dit is op bl. 10 van die pakkie.

Byvoeglike naamwoorde beskryf die selfstandige naamwoord, bv.
Ek pluk die mooi blom.
Die ‘mooi’ beskryf vir my hoe die blom (selfstandige naamwoord) lyk.

Leerders kyk in hulle rooiboek op bl. 54 en in hulle handboek, op bl. 27 vir hersiening.

Hulle doen dan die oefening. ☘️

MEMO Indirekte rede Gr. 4 pdf

 

24 April

Môre julle!! ?

Ek stuur die MEMO van gister se werk.

Vandag kyk ons na die Indirekte Rede. Dit is op bl. 9 van die pakkie.

Kyk weer na die opsomming oor direkte- en indirekte rede.

Geniet die naweek!! ?

MEMO Direkte Rede Gr.4 pdf

Vandag se oefening.

 

23 April

Môre julle!! ?

Geen MEMO vir gister se werk nie. Kyk net dat leerders die woorde gevind het in die woordblok.

Vandag kyk ons na Direkte Rede. Dit is op bl. 8 van die pakkie. Eers moet leerders ‘n opsomming in hulle werkboeke voltooi oor die direkte- en indirekte rede en dan doen hulle die oefening van vandag.

Sterkte!! ?

Skryf die opsomming oor in die werkboeke.

Direkte en indirekte rede Gr. 4

Oefening van vandag:

 

22 April

Môre julle! ?

Ek stuur die MEMO van gister se sinne. Merk en doen verbeteringe.

Vandag kyk ons na agtervoegsels. Dit is op bl. 7 in die Afrikaanse pakkie.
Leerders moet asb. die woordblok oor teken, as hulle nie die pakkie kon uitprint nie. Hulle kan ‘n hele blad in hulle werkboeke gebruik daarvoor.
Hulle soek dan die agtervoegsels in die woordblok.

Laat leerders ook mondelings sinne maak met die woorde om te verseker hulle verstaan wat die woorde beteken.

 

21 April

Môre julle!
Ek stuur die MEMO van gister se werk en die nuwe werk van vandag.
Leerders doen eers verbeteringe in hulle boek, dan skryf hulle die opsomming oor in hulle werkboek en dan begin hulle met die oefening van vandag.

MEMO Ontkennende vorm Gr. 4 pdf

Skryf opsomming oor in werkboeke. Maak seker leerders verstaan.

Opsomming_ Enkelvoudige sin (Graad 4) pdf

Leerders voltooi dan bladsy 6 van die Afrikaanse pakkie: Die Enkelvoudige sin.

 

20 April

Goeie môre julle
Ek hoop almal het lekker gerus die naweek. ?
Ons doen vandag bladsy 5 in die pakkie: Ontkenning.

Voor leerders die oefening doen, moet hulle eers deur die reëls van ontkenning gaan. Dit is BAIE belangrik!!
Doen dan die oefening in die werkboeke/pakkie self.

Ontkennende vorm

Leerders moet die bostaande opsomming oorskryf in hulle werkboeke, net soos dit daar staan, met die korrekte opskrif .
Hulle doen dan die oefening.

 

17 April

Môre julle, ek stuur die MEMO van gister se tydsvorme(onthou verbeteringe in jou werkboek) en vandag stuur ek vir julle 2 lyste met voorbeelde van antonieme en sinonieme. Gaan saam met die leerders deur die lyste en maak seker hulle verstaan die betekenis van die woorde.
Dit is slegs mondelings.

Ons gaan weer Mandag aan met werk in die pakkie/werkboeke.

MEMORANDUM tydsvorme pdf

Sterkte en geniet die naweek! ?

16 April

More julle, ek stuur gister se antwoorde (MEMO) van die Afrikaans. Merk asseblief die antwoorde (leerders kan dit self ook merk) en laat hulle verbeteringe doen, soos altyd, onderaan. Maak seker leerders skryf die OPSKRITE korrek met die datum ook by.

MEMO werkwoorde: Die sinne kan verskil. Maak net seker die korrekte werkwoord word gebruik en dat die sin korrek en duidelik is. Moedig die leerders aan om korrek te spel. ?

Memorandum werkwoorde pdf

Vandag se werk is oor tydsvorme.
Leerders skryf die sin af en skryf dan die sin in die ander twee tye. Nommer baie mooi!

Maak seker hulle ken die drie tydsvorme wat ons kry. Vra ook vir hulle watter woorde dui vir ons die tyd aan.

Tydsvorme: Dit is bladsy 4 van die Afrikaanse pakkie. Die opskrif is: Tydsvorme met vandag se datum.

 

15 April

More julle, ek stuur gister se antwoorde (MEMO) van die Afrikaans. Merk asseblief die antwoorde (leerders kan dit self ook merk) en laat hulle verbeteringe doen, soos altyd, onderaan. Hulle begin dan met die nuwe werk van vandag. Herinner hulle om hulle opskrifte te skryf met die datum by. Kom ons hou die werk netjies en op ‘n goeie standaard. Indien leerders die pakkie uitgeprint het, kan hulle steeds hulle verbeteringe in hulle werkboeke (agter) doen.

Sinonieme en antonieme antwoorde (pakkie) pdf

Leerders voltooi vandag bladsy 3 van die Afrikaanse pakkie: Werkwoorde.
Onderstreep die werkwoord in elke sin.

 

14 April

Laat leerders die volgende oefening doen in hulle Afrikaanse werkboeke OF indien dit moontlik is, kan hulle die pakkie druk en op die blaaie voltooi. Dit sal nie vir almal moontlik wees nie. Kies die opsie wat vir julle moontlik is.

Ons gaan vandag bladsy 2 doen.

Verbind die woorde met die sinoniem wat by die woord pas.

Maak seker leerders weet wat is ‘n sinoniem. Laat hulle deur hulle handboeke gaan en maak seker hulle weet!

Indien leerders dit in hulle werkboeke doen, maak seker hulle nommer mooi en onthou van opskrifte en netjies werk!

Verbind dan die antonieme wat pas. Maak seker hulle weet wat antonieme is. Hulle het al daarvan geleer.

Ons sal môre aangaan na bladsy 3. Hulle is welkom om die prentjies mooi in te kleur as julle die pakkie kon druk.

Ek stuur ook ‘n foto van vandag se werk.

Indien julle enige vrae het, kan julle my persoonlik kontak.
Juffrou Dricka

MY GRAAD 4 AFRIKAANS HUISTAAL WERKBOEKIE

Die wat nie die pakkie kon oopmaak nie. Hier is die werk van vandag.

 

13 April

Haai julle. Herinner asseblief net weer die leerders aan die ekstra werk wat hulle gekry het vir hierdie tyd. Ek stuur weer die blad deur. Ek sal van more af vir hulle elke oggend Afrikaanse werk deurstuur wat hulle ook moet voltooi. Baie dankie vir julle samewerking. Ek sal alles mooi verduidelik.

Graad 4 ekstra werk tydens verlengde vakansie pdf

Sommige fone kan nie die pdf-formaat oopmaak nie. Ek sal die werk ook as ‘n foto stuur. Meeste fone behoort dit te kan oopmaak.