Graad 4 – Engels


Juf. Githe van Loggerenberg se nommer: 079 931 1993 

 

30 April

Vandag kyk ons na prepositions. Gaan asb. saam met hulle deur die voorbeelde en doen dan die oefening mondelings.

Mooi naweek ?

Prepositions 30 April 2020

 

29 April

Vandag lees ons weer ‘n storie. Die storie is op bladsy 28 en 29 in hul leesboekie. Lees dit een keer vir hulle en daarna moet hul dit 2 keer vir julle lees.

Mooi dag verder ??

Hardoplees 29 April 2020

 

28 April

Vandag kyk ons na this, these, that and those.

This en that gebruik ons vir een ding. These en those gebruik ons vir meer as een ding.

This en these gebruik ons vir iets wat naby ons is. That en those gebruik ons vir goed wat vêr van ons is.

Doen nou die oefeninge mondelings. Die kort ➡️ sê dit is naby en die lang ➡️ sê dit is vêr.

Mooi daggie ?

This, these, that or those 28 April 2020

 

23 April

Vandag kyk ons na do or does. Wanneer dit een persoon of ding is, gebruik ons does en wanneer dit meer as een persoon of ding is, gebruik ons do. Die enigste uitsonder is I. Al is I een persoon, gebruik ons do saam met hom.

Wanneer ons met negatiewe sinne werk verander die woorde as volg:
do ➡️ don’t (do not)
does ➡️ doesn’t (does not)

Gaan saam met hulle deur dit en laat hulle die oefeninge mondelings doen.

Sterkte ?

Do or does 23 April 2020

 

22 April

Vandag is dit weer tyd vir hardoplees. Ons lees vandag die storie op bl. 24 – 25. Lees dit eers een keer vir hulle en daarna moet hul dit 2 keer vir julle lees.

Ek heg die storie weer hier aan.

Mooi daggie ?

Hardoplees 22 April 2020

 

21 April

Gister het ons am, is or are behandel. Ons gebruik daardie 3 woorde in die present tense (teenwoordige tyd). Vandag kyk ons na was or were. Ons gebruik dit in die past tense (verlede tyd). Ons het dit ook reeds in kwartaal 1 behandel. Gaan met hul deur dit en doen mondelings die oefening met hulle.

Mooi dag verder ?

Was or were 21 April 2020

 

20 April

Ons het in kwartaal een gekyk na “am, is or are” en wanneer ons watter een gebruik. Ek stuur nou weer ‘n oefening oor dit. Gaan dit mondelings met hul deur en vra vir hulle hoekom hulle ‘n spesifieke antwoord gee. Bv. I am happy. Vra dan vir hulle hoekom am?

Am, is or are 20 April 2020

 

16 April

Vandag doen ons A or An. Ek stuur ook n video wat dit oulik verduidelik, maar as u nie genoeg data het om die video af te laai nie, is daar ook n foto by wat dit verduidelik. Gaan dit met hul deur en doen dan die oefening mondelings met hulle.

Bv. …… apple
Antwoord is an apple
Vra vir hulle hoekom?
Want apple begin met n vowel.

Wanneer die skool begin gaan ek dit uitdeel en dan gaan ons dit in boeke doen.

A or An 16 April 2020

 

15 April

Lees die storie op bl. 48 en 49 in hul Engelse Leesboekies vir hulle. Daarna moet hul die storie 2 keer vir julle lees.

Ek heg die storie ook hier aan.

Mooi dag verder ?

Hardoplees 15 April 2020

 

14 April

Goeie middag

Julle sal sien dat ek nog nie Engels gegee het wat gedoen moet word nie. Ek het ongelukkig hul werkboeke ingeneem om te merk en daarom sal ek nie vir hul skriftelike werk kan gee wat in hul werkboek gedoen moet word nie. Ek sal egter van môre af werk gee wat mondelings gedoen moet word met hulle. Intussen herinner ek jul net aan die 4 bladsye wat ek vir hul uitgedeel het wat voltooi moet word. Ek stuur nou weer n foto daarvan.

Hulle moet ook onthou van die Wiskunde wat ek einde laas kwartaal vir hul uitgedeel het wat voor in hul werkboeke geplak is wat hul al moes voltooi.

Mooi aand vir almal. ?