Graad 5 – Afrikaans


Juf. Dricka Lourens se nommer: 083 703 4963

 

30 April

Goeie môre julle! ☘️

Ek stuur die verbeteringe van gister se werk.
Doen asseblief eers die verbeteringe!

Vandag kyk ons na die Direkte Rede. Ek stuur ‘n opsomming wat leerders in hulle Afrikaanse werkboeke moet oorskryf.
Hulle doen dan die oefening oor die Direkte Rede.

Leerders gebruik die opsomming om die oefening te voltooi.

Direkte en indirekte rede opsomming Gr. 5 pdf

Oefening van vandag.

Leerders doen die werk in hulle werkboeke. Die opskrif is:

30 April 2020
Direkte Rede
————————————

*Doen altyd eers die verbeteringe van die vorige werk.

Daar is ‘n foutjie by nommer 8 van die begripslees oefening. Die leerders moes die antonieme gee en nie die sinonieme nie.

Baie jammer daaroor. Dit is my fout.

Julle kan dus die sinonieme ook regneem of die leerders kan die antonieme as verbeteringe skryf.

 

29 April

Goeie môre julle!

Geen memo van gister se werk nie. Kyk asb. dat leerders die woordsoek voltooi het.

Vandag doen leerders ‘n begripslees oefening. Hulle doen dit in hulle werkboeke.
Lees die teks saam met hulle en hulle beantwoord die vrae in hulle werkboeke. Leerders antwoord in volsinne tensy anders gevra.

Sterkte!!!

Begripslees Gr. 5 pdf

 

28 April

Goeie môre julle!!
Ek hoop die langnaweek was ‘n heerlike rustydjie. ?
Hierdie is ook ‘n kort wekie, so kom ons werk lekker hard! ??

Ek stuur die MEMO van Vrydag se werk.

Vandag kyk ons na Sinonieme. Dit is op bl. 11 van die pakkie.

Leerders trek die woordsoek oor en soek die sinonieme.

Sinonieme is woorde net min of meer dieselfde betekenis.

Hulle doen dan die oefening. ☘️

MEMO Die saamgestelde sin Gr. 5 pdf

 

24 April

Môre julle!! ?

Ek stuur die MEMO van gister se werk.

Vandag kyk ons na die Saamgestelde sin. Dit is op bl. 10 van die pakkie.

Kyk weer na die opsomming oor die Enkelvoudige- en Saamgestelde sinne.

Geniet die naweek!! ?

MEMO Sinsoorte pdf

Oefening van vandag.

 

23 April

Môre julle!! ?

Ek stuur die MEMO van gister se werk.

Vandag kyk ons na Sinsoorte. Dit is op bl. 9 van die pakkie.

Daar is 4 sinsoorte: ‘n stelsin, vraagsin, bevelsin of ‘n uitroepsin.

Leerders skryf die sinne oor en sê dan watter soort sin dit is.

Sterkte!! ?

MEMO Die enkelvoudige sin

Oefening van vandag:

 

22 April

Môre julle! ?

Ek stuur die MEMO van gister se sinne.

Vandag kyk ons na enkelvoudige sinne. Dit is op bl. 8 in die Afrikaanse pakkie.
Ek stuur ook ‘n opsomming wat leerders moet oorskryf in hulle werkboeke. Dit sal hulle help om die werk beter te verstaan.

Hulle doen eers verbeteringe, dan die opsomming en dan die oefening (bl. 8) van vandag.

Skryf oor in die werkboeke.

Oefening van vandag.

 

21 April

Môre julle!
Ek stuur die MEMO van gister se werk en die nuwe werk van vandag.
Leerders doen eers verbeteringe in hulle boek, dan skryf hulle die opsomming oor in hulle werkboek en dan begin hulle met die oefening van vandag.

MEMO voorvoegsels en agtervoegsels Gr 5 pdf

Leerders som op in hulle werkboeke. Maak seker hulle verstaan.

Opsomming van Ontkenning GR 5 pdf

Leerders doen vandag, bl. 7 in hulle pakkie: Ontkenning.

 

20 April

Goeie môre julle!
Ek hoop almal het lekker gerus die naweek. ?
Ons doen vandag bladsy 6 in die pakkie: Voorvoegsels en agtervoegsels.

Voor leerders die oefening doen, moet hulle eers verbeteringe van die byvoeglike naamwoorde (in hulle werkboeke) doen.

Doen dan die oefening in die werkboeke/pakkie self.

Memo Byvoeglike naamwoorde

Skryf die HELE sin oor en nommer korrek.

 

17 April

Ek stuur die MEMO van gister se Samestellings. Onthou leerders van verbeteringe doen in hulle werkboeke.

Vandag doen ons bladsy 5 van die pakkie: Byvoeglike naamwoorde.

Skryf die sinne oor en skryf dan die byvoeglike naamwoorde in elke sin neer.

Memorandum samestellings pdf

Byvoeglike naamwoorde oefening

Sterkte en geniet die naweek!!!?

 

16 April

Môre julle

Ek stuur nie vandag ‘n memo van die antomieme nie. Leerders moes die woordsoek voltooi en maak seker hulle weet wat ‘n antoniem is.

Ek stuur ‘n lys van nog antonieme. Gaan dit saam met die leerder deur. Maak seker hulle weet wat AL die woorde beteken.
Laat leerders die woorde vir julle opsê/opvoer/uitbeeld en julle raai wat die woord is. Maak dit pret vir die leerders. Dit is alles mondelings.

Leerders doen dan bl. 4 van die Afrikaanse pakkie: samestellings in hulle werkboeke.

Die opskrif is samestellings met vandag se datum.

Samestellings oefening

 

15 April

More julle, ek stuur gister se antwoorde (MEMO) van die Afrikaans. Merk asseblief die antwoorde (leerders kan dit self ook merk) en laat hulle verbeteringe doen, soos altyd, onderaan. Hulle begin dan met die nuwe werk van vandag. Herinner hulle om hulle opskrifte te skryf met die datum by. Kom ons hou die werk netjies en op ‘n goeie standaard.

Klankgrepe en lettergrepe memo (pakkie) pdf

 

Leerders voltooi vandag bladsy 3 van die Afrikaanse pakkie: Antonieme.
Hulle kan die woordsoek oortrek in hule boeke en die antonieme soek.

 

14 April

Doen die volgende oefening in julle Afrikaanswerkboeke OF indien dit moontlik is, kan julle die pakkie druk en op die blaaie voltooi. Dit sal nie vir almal moontlik wees nie. Kies die opsie wat vir julle moontlik is.

Ons gaan vandag bladsy 2 doen.
Verdeel die woorde in lettergrepe. Indien jy dit in jou werkboek doen, nommer asseblief mooi en onthou van opskrifte en netjies werk!
Verdeel dan die woorde ook in klankgrepe.

Ons sal môre aangaan na bladsy 3. Jy is welkom om die prentjies mooi in te kleur as jy die pakkie kan druk.

Ek stuur ook ‘n foto van vandag se werk.

Indien julle enige vrae het, kan julle my persoonlik kontak.
Juffrou Dricka

MY GRAAD 5 AFRIKAANS HUISTAAL OEFEN WERKBOEK

 

13 April

Haai julle. Herinner asseblief net weer die leerders aan die ekstra werk wat hulle gekry het vir hierdie tyd. Ek stuur weer die blad deur. Ek sal van more af vir hulle elke oggend Afrikaanse werk deurstuur wat hulle ook moet voltooi. Baie dankie vir julle samewerking. Ek sal alles mooi verduidelik.

Graad 5 ekstra werk tydens verlengde vakansie pdf

Sommige fone kan nie die pdf-formaat oopmaak nie. Ek sal die werk ook as ‘n foto stuur. Meeste fone behoort dit te kan oopmaak.