Graad 6 – Engels


Juf. Dricka Lourens se nommer: 083 703 4963

 

30 April

Goeie môre julle! ☘️

Ek stuur die verbeteringe van gister se werk.
Hulle doen asseblief eers die verbeteringe (Corrections).

Ek stuur ‘n oefening oor die ‘Present continuous tense & adjectives.’

Leerders doen dit in hulle Engelse werkboeke. Hulle moet mooi nommer en in volsinne skryf.

MEMO Comprehension & language FACTS pdf

Vandag se werk. ?

Present continuous tense & adjectives pdf

 

29 April

Goeie môre julle! ☘️

Ek stuur die memo van gister se werk.

Vandag doen leerders begripslees en taal. Hulle voltooi dit in hulle werkboeke.

MEMO p. 57 .doc pdf

Comprehension & language FACTS pdf

 

28 April

Goeie môre julle!!
Ek hoop die langnaweek was ‘n heerlike rustydjie. ?
Hierdie is ook ‘n kort wekie, so kom ons werk lekker hard! ??

Ek stuur die MEMO van Vrydag se werk.

Vandag kyk ons na ‘Regular en irregular verbs’. Leerders som die werk op in hulle Engelse werkboeke. Hulle som alles op wat voor die oefening is, die definisies en die tabel.

Hulle skryf dan die die sinne oor en doen nr. 1 – 3. Hulle moet volsinne skryf.

Die opskrif:

28 April 2020
Regular and irregular verbs
———————————-

☘️☘️

MEMO p. 38 pdf

 

24 April

Môre julle!! ?

Ek stuur die MEMO van gister se werk.

Vandag se werk is net ‘n kort oefening oor ‘ Shortened words ‘ wat julle reeds gister opgesom het.

Die opskrif van vandag is:

24 April 2020
Shortened words
Activity
——————————-

Moenie vergeet om eers verbeteringe te doen nie!

Geniet die naweek!! ?

null (3)

Volsinne asseblief.

Onthou by die Engels, wat ons geleer het. ‘*Singular subject = singular verb’.*

Daarom:
He (singular) hasn’t…
They (plural) haven’t…

She (singular) doesn’t…
We (plural) haven’t…

 

23 April

Môre julle!! ?

Ek stuur die MEMO van gister. Gaan WEER deur die werk en maak seker leerders verstaan.

Vandag doen hulle ‘n oefening oor ‘The past pregressive tense’; ‘Prepositions’ en ‘Shortened words’.

Hulle som die werk in die 3 blokkies op (in hulle werkboeke) en doen dan nommer 1 en 2.
Hulle skryf die volle sin uit en onderstreep die antwoorde.

Die opskrif:

23 April 2020
Language: The past progressive tense, prepositions & shortened words
——————————–

Sterkte!! ?

MEMO Subject & Predicate pdf

Oefening van vandag:

 

22 April

Môre julle! ?

Ons kyk vandag na die ‘Subject & Predicate’ en ‘Subject verb agreement’.

Dit behoort bekend te wees vir die leerders.

Hulle som eers die werk aan die linkerkant van die werkvel op en dan doen hulle die oefeninge aan die regterkant. Hulle skryf altyd volsinne en nie net die woorde nie.

Die opskrif in die werkboeke is as volg:

22 April 2020
Subject & Predicate
Subject & Verb Agreement
—————————— (lyn)

Onthou: Singular subject = singular verb!!!

 

21 April

Môre julle!

Leerders gaan aan met gister se skryfwerk in hulle werkboeke. ?

 

20 April

Goeie môre julle!
Ek hoop almal het lekker gerus die naweek. ?
Ons werk vandag uit die handboek uit.
Doen die volgende agter in jou werkboek. Handboek, bl. 71 – 72, Aktiwiteit 10.

Net soos altyd doen leerders die beplanning, rofwerk (rough draft), redigeer die rofwerk en skryf dan die finale weergawe.

Doen eers Vrydag se verbeteringe in die werkboek en begin daarna met vandag se Aktiwiteit 10 agter in die boek.

Julle het vandag EN môre vir die skryfwerk.

Lekker skryf!! ?️??

Memo Singular and plural

 

17 April

Goeie môre julle.
Ek stuur gister se MEMO van die prepositions en dan vandag se werk.
Dankie vir AL julle samewerking!!!!

Ek gee nie teveel Engels vandag nie. So, doen dit en geniet dan die naweek!

SINGULAR AND PLURAL pdf

Herinner leerders aan die opskrif en hulle moet asseblief die sinne uitskryf.

Vandag se werk is dus die aktiwiteit oor Singular & Plural.

 

16 April

More julle, ek stuur gister se antwoorde (MEMO) van die Engels. Merk asseblief die antwoorde (leerders kan dit self ook merk) en laat hulle verbeteringe doen, soos altyd, onderaan. Maak seker jy skryf die OPSKRITE korrek met die datum ook by.

MEMO Task 7A pdf

Leerders skryf die definisie van prepositions (voorsetsels in Afrikaans) oor in boeke met AL die voorbeelde.
Hulle doen dan task 1 en task 2.

 

15 April

More julle, ek stuur gister se antwoorde (MEMO) van die Engels. Merk asseblief die antwoorde (leerders kan dit self ook merk) en laat hulle verbeteringe doen, soos altyd, onderaan. Hulle begin dan met die nuwe werk van vandag. Herinner hulle om hulle opskrifte te skryf met die datum by. Kom ons hou die werk netjies en op ‘n goeie standaard.

Comprehension memo 14 April 2020

Doen Worksheet A

Leerders skryf dit oor in hulle werkboeke en voltooi die antwoorde.
Hulle skryf al die sinne uit.

 

14 April

Doen die volgende oefening in julle Engelse werkboeke.

*Maak seker jy skryf jou opskrif soos altyd.
*Beanwoord die vrae volledig en in volsinne.
*Lees die teks eers twee keer deur en beantwoord dan die vrae.
*Nommer die werk korrek.

Ek stuur die oefening. As julle nie die formaat kan oopmaak nie; gebruik die foto van die oefening.

Indien julle enige vrae het, kan julle my persoonlik vra.
Juffrou Dricka

Begripstoets 14 April 2020

 

13 April

Haai julle. Herinner asseblief net weer die leerders aan die ekstra werk wat hulle gekry het vir hierdie tyd. Ek stuur weer die blad deur. Ek sal van more af vir hulle elke oggend Engelse werk deurstuur wat hulle ook moet voltooi. Baie dankie vir julle samewerking. Ek sal alles mooi verduidelik.

Graad 6 ekstra werk tydend verlengde vakansie pdf