Graad 7 – Afrikaans


Juf. Dricka Lourens se nommer: 083 703 4963

30 April

Leerders doen eers verbeteringe van gister se werk in hulle werkboeke.

Hulle doen dan vandag se werk.

Die opskrif:

30 April 2020
Idiome en Spreekwoorde
—————————————-

Hulle nommer asseblief duidelik en netjies. ?

Geniet! ?

Verbeteringe: Bl. 72

Vandag se werk. Leerders moet probeer om die antwoorde te vind. Hulle kan!!

29 April

Leerders voltooi die Hersiening op bl. 72 in hulle handboeke.

Hulle doen die werk in hulle Afrikaanse werkboeke.

Die opskrif:

29 April 2020
Hersiening
Bl. 72
——————————-

MEMO Direkte Rede pdf

28 April

Ek stuur die MEMO van Vrydag se werk. Leerders moet mooi kyk daarna en seker maak hulle verstaan.

Die opskrif vandag:

28 April 2020
Direkte rede
———————————-

MEMO direkte en indirekte rede Gr. 7 pdf

Vandag se werk.

☘️☘️Maak seker leerders doen verbeteringe. Veral van hierdie werk. Dit is BAIE belangrike werk. ✅

24 April

Ek stuur die MEMO van gister se werk.

Vandag se werk is Direkte- en Indirekte Rede.
Dit is baie belangrike werk. Leerders skryf die opsomming oor in hulle werkboeke.
Maak seker hulle ken die tabel oor woorde wat verander van die direkte- na die indirekte rede. Hulle leer hierdie woorde uit hulle koppe uit.

Kyk mooi na hoe sinne geskryf word in die direkte rede, veral spesifieke leestekens soos aanhalingstekens en die dubbelpunt.

Leerders moenie vergeet om eers verbeteringe te doen nie!

Geniet die naweek!! ?

null-2

 

Mooi fokus by die Afrikaanse oefening.

 

23 April

Trek die tabel oor en voltooi die oefening in die werkboeke.

Meervoude en verkleinwoorde MEMO

 

Geluide van diere – verryking pdf

22 April

Môre julle! ?

Ek stuur die MEMO van gister se werk.

Ons doen vandag meervoude. Leerders trek die tabel oor en doen die hele oefening.

Eers verbeteringe en dan vandag se werk. ?

 

Ek stuur die MEMO van 16 April se indirekte rede oefening.

Ek het skoon vergeet om dit te stuur. Jammer daaroor!

MEMO Indirekte Rede oefening pdf

 

21 April

Môre julle!
Ek stuur die MEMO van gister se werk en dan die nuwe werk van vandag.

Leerders doen eers verbeteringe in hulle boeke en begin dan met die nuwe werk van vandag.

J

Julle doen vandag, Aktiwiteit 5, op bladsy 69 in die handboek.
Leerders lees die vrae mooi deur en beantwoord dan in hulle werkboeke.

20 April

Goeie môre julle!
Ek hoop almal het lekker gerus die naweek. ?

Ons werk vandag uit die handboek uit. Maak seker jy skryf jou opskrifte, soos altyd.

17 April

Die leerders het Woensdag ‘n oefening gedoen oor die ontkennende vorm.

Dit is BAIE belangrik om te weet hoe dit werk.

Leerders moenie antwoord in die ontkennend nie, maar die sin SKRYF in die ontkennende vorm!

Ek stuur belangrike reëls om te onthou by die ontkennende vorm.
Leerders moet asb. die reëls in hulle werkboeke opsom/oorskryf OF hulle kan die twee blaaie uitprint en inplak.

Hulle moet die reëls LEER en ken. Dit sal hulle baie help met ontkennend.

 

BAIE belangrik om te ken! Leer en som op in werkboek. Kyk hoe die woorde verander. Iemand = niemand…nie êrens = nêrens…nie

16 April

More julle, ek stuur gister se antwoorde (MEMO) van die Engels en van die Afrikaans. Merk asseblief die antwoorde (leerders kan dit self ook merk) en laat hulle verbeteringe doen, soos altyd, onderaan.

MEMO Ontkenning oefening pdf

Afrikaans Oefening: Indirekte rede Skryf al die sinne oor en skryf dan die sinne in die indirekte rede. Nommer jou sinne korrek. Gaan kyk in jou handboek hoe om sinne in die indirekte rede te skryf. Sekere woorde gaan verander. Maak seker!!!

Indirekte Rede oefening pdf

15 April

More julle, ek stuur gister se antwoorde (MEMO) van die Engels en van die Afrikaans. Merk asseblief die antwoorde (leerders kan dit self ook merk) en laat hulle verbeteringe doen, soos altyd, onderaan. Hulle begin dan met die nuwe werk van vandag. Herinner hulle om hulle opskrifte te skryf met die datum by. Kom ons hou die werk netjies en op ‘n goeie standaard.

Afrikaans Oefening: Ontkennende vorm Skryf al die sinne oor en skryf dan die sinne in die ontkennende vorm.

 

14 April

Doen die volgende oefening in julle Afrikaanswerkboeke.

Verdeel die woorde in klankgrepe en lettergrepe. Skryf die woorde by die korrekte nommer neer, sowel as die antwoorde.
Bv.
1.1) tamatie = ta – ma – tie
1.2)

Maak seker jy skryf jou opskrif soos altyd en werk netjies en volledig.

Ek stuur die oefening. As julle nie die formaat kan oopmaak nie; gebruik die foto van die oefening.

Indien julle enige vrae het, kan julle my persoonlik vra.

Klankgrepe en lettergrepe oefening pdf

 

13 April

Haai julle. Herinner asseblief net die leerders weer aan die ekstra werk wat hulle gekry het vir hierdie tyd. Ek stuur weer die tuiswerk deur. Ek sal van more af vir hulle elke oggend Afrikaanse- en Engelse werk deurstuur wat hulle ook moet voltooi. Baie dankie vir julle samewerking.

Graad 7 ekstra werk tydend verlengde vakansie pdf

Sommige fone kan nie die pdf-formaat oopmaak nie. Ek sal die werk ook as ‘n foto stuur. Meeste fone behoort dit te kan oopmaak.