Graad 7 – Engels


Juf. Dricka Lourens se nommer: 083 703 4963

 

30 April

Goeie môre julle! ☘️

Ek stuur die verbeteringe van gister se werk.
Hulle doen asseblief eers die verbeteringe (Corrections).

Ek stuur ‘n oefening oor die ‘Present continuous tense & adjectives.’

Leerders doen dit in hulle Engelse werkboeke. Hulle moet mooi nommer en in volsinne skryf.

Dan stuur ek nog iets ekstra. Dit gaan oor hulle voorgeskrewe boek, Danny. Dit is ‘n dokument wat hulle asseblief oor die langnaweek moet deurlees . Daar is ‘n opsomming in oor die hoofstukke en baie belangrike vrae met antwoorde.
Dit sal die leerders BAIE help om hierdie leeswerk goed deur te gaan en hul eie te maak.
Ek kan nie kontrolleer of leerders wel die werk gelees het nie, maar dit sal hulle vorentoe baie help met assesserings. Dit is dus vir hulle van groot hulp.

Moedig hulle asseblief aan om dit te doen. ??

Danny pdf Present continuous tense & adjectives pdf MEMO Comprehension & language FACTS pdf Comprehension & language FACTS pdf

29 April

Goeie môre julle! ☘️

Ek stuur die memo van gister se werk.

Vandag doen leerders begripslees en taal. Hulle voltooi dit in hulle werkboeke.

MEMO p. 57 .doc pdf

Comprehension & language FACTS pdf

28 April

Goeie môre julle!!
Ek hoop die langnaweek was ‘n heerlike rustydjie. ?
Hierdie is ook ‘n kort wekie, so kom ons werk lekker hard! ??

Ek stuur die MEMO van Vrydag se werk.

Vandag kyk ons na ‘Regular en irregular verbs’. Leerders som die werk op in hulle Engelse werkboeke. Hulle som alles op wat voor die oefening is, die definisies en die tabel.

Hulle skryf dan die die sinne oor en doen nr. 1 – 3. Hulle moet volsinne skryf.

Die opskrif:

28 April 2020
Regular and irregular verbs
———————————-

MEMO p. 38 pdf

☘️☘️

24 April

Môre julle!! ?

Ek stuur die MEMO van gister se werk.

Vandag se werk is net ‘n kort oefening oor ‘ Shortened words ‘ wat julle reeds gister opgesom het.

Die opskrif van vandag is:

24 April 2020
Shortened words
Activity
——————————-

Moenie vergeet om eers verbeteringe te doen nie!

Geniet die naweek!! ?

By die Engels, onthou wat ons geleer het. ‘ Singular subject = singular verb’.

Daarom:
He (singular) hasn’t…
They (plural) haven’t…

She (singular) doesn’t…
We (plural) haven’t…

null-4 null-3

23 April

Môre julle!! ?

Ek stuur die MEMO van gister. Gaan WEER deur die werk en maak seker leerders verstaan.

Vandag doen hulle ‘n oefening oor ‘The past pregressive tense’; ‘Prepositions’ en ‘Shortened words’.

Hulle som die werk in die 3 blokkies op (in hulle werkboeke) en doen dan nommer 1 en 2.
Hulle skryf die volle sin uit en onderstreep die antwoorde.

Die opskrif:

23 April 2020
Language: The past progressive tense, prepositions & shortened words
——————————–

Sterkte!! ?

22 April

Môre julle! ?

Ek stuur die MEMO van gister.

Ons kyk vandag na die ‘Subject & Predicate’ en ‘Subject verb agreement’.

Dit behoort bekend te wees vir die leerders.

Hulle som eers die werk aan die linkerkant van die werkvel op en dan doen hulle die oefeninge aan die regterkant. Hulle skryf altyd volsinne en nie net die woorde nie.

Die opskrif in die werkboeke is as volg:

22 April 2020
Subject & Predicate
Subject & Verb Agreement
—————————— (lyn)

21 April

Leerders doen die volgende oefening oor in hulle werkboeke.

Die opskrif is:

21 April 2020
Verbs and concord
—————————————

Skryf alle sinne uit en nommer duidelik.

20 April

Leerders gaan aan met die skryfwerk van Vrydag (Aktiwiteit 9).

17 April

Môre julle, ek stuur die MEMO van gister se meervoude oefening. Leerders doen asb. verbeteringe.Ek stuur dan die werk van vandag.
Hulle kan vandag en Maandag gebruik vir die Engels.

MEMO SINGULAR AND PLURAL pdf

Werk reeds ontvang aan die einde van kwartaal 1 pdf

16 April

More julle, ek stuur gister se antwoorde (MEMO) van die Engels en van die Afrikaans. Merk asseblief die antwoorde (leerders kan dit self ook merk) en laat hulle verbeteringe doen, soos altyd, onderaan.

Memo prepositions pdf

Engels Skryf die sinne (vol sinne) oor en vul die korrekte meervoude in. Maak seker van die spelling. Onderstreep ook die korrekte meervoud (antwoorde). Nommer die sinne korrek. Skryf die OPSKRIFTE netjies en volgens die oefening met die datum by.

SINGULAR AND PLURAL pdf

15 April

More julle, ek stuur gister se antwoorde (MEMO) van die Engels en van die Afrikaans. Merk asseblief die antwoorde (leerders kan dit self ook merk) en laat hulle verbeteringe doen, soos altyd, onderaan. Hulle begin dan met die nuwe werk van vandag. Herinner hulle om hulle opskrifte te skryf met die datum by. Kom ons hou die werk netjies en op ‘n goeie standaard.

MEMO vir die Engels.

Leerders skryf die definisie van prepositions (voorsetsels in Afrikaans) oor in boeke met AL die voorbeelde.
Hulle doen dan task 1 en task 2.

 

14 April

Doen die begripstoets in die Engelse werkboeke.

Comprehension (Helping mother) 14 April 2020

 

13 April

Haai julle. Herinner asseblief net die leerders weer aan die ekstra werk wat hulle gekry het vir hierdie tyd. Ek stuur weer die tuiswerk deur. Ek sal van more af vir hulle elke oggend Afrikaanse- en Engelse werk deurstuur wat hulle ook moet voltooi. Baie dankie vir julle samewerking.

Graad 7 ekstra werk tydend verlengde vakansie pdf

Sommige fone kan nie die pdf-formaat oopmaak nie. Ek sal die werk ook as ‘n foto stuur. Meeste fone behoort dit te kan oopmaak.