Graad 8 – EBW


Juf. Belinda Oosthuizen se nommer: 082 621 1312

29 April

Voltooi akt 2.3 tot 2.6. Teken die tjek en die tabelle by 2.5 en 2.6 oor in jou werkboek en voltooi asb.
As julle enige voorbeelde van brondokumente in die huis het, vra toestemming om dit in jou boek te plak of oor te teken. Voltooi asb vir Vrydag. ?

 

Sien asb vorige tuiswerk na.

20 April

Lees deur die betrokke gedeelte en doen akt. 1.

J

Teken die diagram vir akt 1 in jou werkboek en voltooi die leë spasies.

 

Akt. 2

J

2.1 Teken die kwitansie oor in jou boek en voltooi asb.
2.2 Teken die tabel oor in jou boek en voltooi.

Voltooi asb akt 1 en akt 2 (2.1 en 2.2) vir Vrydag.

15 April

Doen net die 1 ste vraag vir môre. Dit is die meng en pas kolomme. Skryf die korrekte letter teenoor die vraagnommer. Jy hoef niks oor te skryf nie. Ons doen net die aktiwiteite. Ek sal die dok later uitdruk sodat julle dit in jul EBW boeke kan plak.

Dit is die 1ste vraag van die nuwe uitdeelstuk, indien iemand dit nie kon oopmaak nie.

13 April

Ek sal Woensdag die memo opsit.

Ek herinner julle ook aan die opdragte wat ek op 17 Maart aan julle gegee het vir die vakansie:
Akt 5.4 Bl. 50 (no 1, 2) Ontleed volgens B = E + L)
Akt 5.5 Bl. 51 (no 1, 2) Ontleed volgens B = E + L)