Inentings teen masels


Die Departement van Gesondheid het die volgende brosjures en vorms gestuur vir die inenting teen masels wat op 15 Februarie vir HSB-leerders van jonger as 15 jaar gedoen word. Leerders mag slegs met die ouers se skriftelike toestemming op die toestemmingsvorm ingeënt word:

6months -15 years_Consent form

Measles Brochure

6mths-15 Measles Poster 2023