Rekeningkunde WKOD Posvlak 1-pos


Druk op hierdie skakel om die aansoekvorm te voltooi: https://forms.gle/bBGG16xUcecwEjYn8

 

Aanvangsdatum: 1 April 2024

REKENINGKUNDE GRAAD 10 – 12 (VAKHOOF: REKENINGUNDE)

Wisk. Geletterdheid gr. 10-11

(Kontrakpos met potensiële omskakeling na permanent)

Verkieslik BCom. of B.Rek.-graad met nagraadse onderwyssertifikaat. Moet bewese bydrae tot buitemuurse program kan lewer.

Vereistes:

  • SACE-registrasie.
  • Goeie rekenaarvaardighede.
  • Konflikhantering en handhawing van leerderdissipline.
  • Meld buitemuurse aktiwiteite en ander vakke aangebied.

Kom word deel van ons hegte en toegewyde personeelspan.