Skoolbeheerliggaam (SBL)


Ouers


Mnr. Wilhelm de Wet (Voorsitter)
Dagbestuur
Finansiële Komitee
Dissiplinêre Komitee
Benoemingskomitee
Instandhouding: Geboue en Terrein
wilhelm@sa3.co.za
082 823 9978

 


Mnr. Inus van Staden (Ondervoorsitter)
Instandhouding: Geboue en Terrein
Finansiële Komitee
Veiligheid en Sekuriteitskomitee
Benoemingskomitee
Beskikkingskomitee
inus@mjjm.co.za
082 579 2594

 


Me. Carin Grobler
Uniformkomitee (Voorsitter)
Dissiplinêre Komitee
Benoemingskomitee
caringrobler86@gmail.com
083 658 2155

 


Me. Sarmarie Grobler
Koshuiskomitee: Voorsitter
Dissiplinêre Komitee
Uniformkomitee
OOK
sarmarie03@gmail.com
063 855 8982

 


Mnr. Victor Louw
Sportkomitee: Voorsitter
Instandhouding: Geboue en Terrein
vdwlouw@gmail.com
072 549 5121

 


Mnr. Johan Rheeders
Dissiplinêre Komitee: Voorsitter
Finansiële Komitee
Instandhouding: Geboue en Terrein
Sportkomitee
johan.rheeders@za.lactalis.com
079 294 8701

 


Me. Lelise Scheepers
OOK-voorsitter
Instandhouding: Geboue en Terrein
Benoemingskomitee
dewaldlelise@yahoo.com
076 755 6578

 

Skoolhoof


Mnr. Stefan Prins

Dien ampshalwe op alle komitees
sprins@hsbonnievale.co.za
072 394 7750

 

Opvoeders


Mnr. Pieter Brink (Adjunkhoof)

Tesourier
Finansiële komitee
Instandhouding: Geboue en Terrein
Dissiplinêre komitee
Benoemingskomitee
Sportkomitee
pbrink@hsbonnievale.co.za
066 478 3492

 


Mnr. Darius van Loggerenberg
Onderwyserverteenwoordiger
Instandhouding: Geboue en Terrein
Dissiplinêre komitee
Benoemingskomitee
Koshuiskomitee
Sportkomitee
dvloggerenberg@hsbonnievale.co.za
076 197 8086

 

Nie-opvoeder


Mnr. Michiel de Villiers
Sekretaris
Verteenwoordiger: Nie-opvoeders
Benoemingskomitee
Koshuiskomitee
michiel@bonnievale418.co.za
072 302 4716

Leerderverteenwoordigers

Ruben Amos
Robin Prins


Ampte en Komitees

Voorsitter: Mnr. Wilhelm de Wet
Ondervoorsitter: Mnr. Inus van Staden
Sekretaris: Mnr. Michiel de Villiers
Tesourier: Mnr. Pieter Brink

Finansiële Komitee

Mnr. Wilhelm de Wet (Voorsitter)
Mnr. Inus van Staden
Mnr. Johan Rheeders
Me. Janie Wentzel (gekoöpteerd – Finansiële beampte)
Mnr. Stefan Prins
Mnr. Pieter Brink

Beskikkingskomitee

Mnr. Inus van Staden (Voorsitter)
Mnr. Stefan Prins
Me. Michelle van Zyl (gekoöpteerd – LOOM)
Mnr. Albert van Zyl (gekoöpteerd – Voorraad en Elektroniese toerusting)

Veiligheid en Sekuriteitskomitee

Mnr. Stefan Prins (Skoolveiligheidsbeampte)
Mnr. Pieter Brink (Skoolbestuurder)
Mnr. Darius van Loggerenberg (Onderrigpersoneel)
Mnr. Valen van Heerden (Gekoöpteerd – Onderrigpersoneel)
Mnr. Michael Jordaan (Gekoöpteerd – Nie-onderrigpersoneel)
Mnr. Rian Boshoff (Gekoöpteerd – Nie-onderrigpersoneel)
Mnr. Wilhelm de Wet (SBL)
Mnr. Inus van Staden (SBL)
Ruben Amos (VRL)
Robin Prins (VRL)
Bonnievale Polisie
Mnr. Patrick Brandt (Gekoöpteerd – Gemeenskapspolisiëringsforum)
Mnr. Gerlouw Ernsting

Instandhouding: Terrein en Geboue

Mnr. Inus van Staden (Voorsitter)
Mnr. Wilhelm de Wet
Mnr. Victor Louw
Mnr. Johan Rheeders
Mnr. Pieter Brink
Me. Lelise Scheepers
Mnr. Darius van Loggerenberg
Mnr. Stefan Prins

Dissiplinêre Komitee

Mnr. Johan Rheeders (Voorsitter)
Mnr. Wilhelm de Wet
Me. Carin Grobler
Me. Sarmarie Grobler
Mnr. Pieter Brink
Mnr. Darius van Loggerenberg

Benoemingskomitee

Mnr. Inus van Staden
Mnr. Wilhelm de Wet
Me. Lelise Scheepers
Me. Carin Grobler
Mnr. Michiel de Villiers
Mnr. Darius van Loggerenberg
Mnr. Pieter Brink

Uniformkomitee

Me. Carin Grobler (Voorsitter)
Me. Sarmarie Grobler
Mnr. Wilhelm de Wet
Mnr. Stefan Prins
Me. Ada de Wet (Gekoöpteer – Klereverskaffer)
Me. Ilze Wentzel (Gekoöpteer – Klereverskaffer)
Me. Belinda Stemmet (Gekoöpteer – Bemarker)
Me. Githe-Mari van Loggerenberg (Gekoöpteer – Laerskoolonderwyser)
Me. Mariné Matthee (Gekoöpteer – Laerskoolouer)

O.O.K.

Me. Lelise Scheepers (Voorsitter)
Me. Lidelle Rheeders (Gr. 1-verteenwoordiger)
Me. Mia Carstens (Gr. 2-verteenwoordiger)
Me. Su-Mare Ernsting (Gr. 3-verteenwoordiger)
Me. Mariné Matthee (Gr. 4-verteenwoordiger)
Me. Carla de Wet (Gr. 5-verteenwoordiger)
Me. Sharlene Strauss (Gr. 6-verteenwoordiger)
Me. Truette Kriel (Gr. 7-verteenwoordiger)
Me. Helena de Wet (Gr. 8-verteenwoordiger)
Me. Myrtle Willemse (Gr. 9-verteenwoordiger)
Me. Mona Nobel (Gr. 10-verteenwoordiger)
Me. Felicity Manho (Gr. 11-verteenwoordiger)
Me. Sarmarie Grobler (Gr. 12-verteenwoordiger)
Me. Belinda Stemmet (OOK-skakelpersoon)
Mnr. Stefan Prins

Koshuiskomitee

Me. Sarmarie Grobler (Voorsitter)
Mnr. Stefan Prins
Mnr. Michiel de Villiers
Mnr. Darius van Loggerenberg
Mnr. Rian Boshoff (Gekoöpteer – Superintendent)
Me. Annette Swanepoel (Gekoöpteer – Matrone)

Sportkomitee

Mnr. Victor Louw (Voorsitter)
Mnr. Johan Rheeders
Me. Sarmarie Grobler
Mnr. Pieter Brink (Sportorganiseerder: hoërskool)
Mnr. Darius van Loggerenberg (Sportorganiseerder: laerskool)
Mnr. Stefan Prins
Alle sportafrigters van die skool.