Skoolbeheerliggaam (SBL)


Voorsitter

Mnr. Wilhelm de Wet
Lid van Dagbestuur
Voorsitter van Finansiële Komitee
Lid van Dissiplinêre Komitee
Voorsitter van Benoemingskomitee
wilhelm@sa3.co.za
082 823 9978

 

Ondervoorsitter

Mnr. Koos Wentzel
Voorsitter van Koshuiskomitee
Lid van Dissiplinêre Komitee
oudekraal@breedenet.co.za
082 561 2099

 

Lede

Mnr. Hennie de Wet
Lid van Geboue en Terreinkomitee
Voorsitter van OOK
dewethl@telkomsa.net
082 936 9344

 

Mnr. Johan Els (Skoolhoof)
Lid van Dagbestuur
Lid van Geboue en Terreinkomitee
Lid van Uitvoerende Kunstekomitee
Lid van Klerekomitee
Lid van Finansiële Komitee
Lid van Fondsekomitee
Lid van Koshuiskomitee
Lid van OOK
Lid van Sportkomitee
Lid van Benoemingskomitee
Lid van Klubhuiskomitee
hsbadmin@barvallei.co.za
083 645 3550

 

Mnr. Lourentius Kirstein (Adjunkhoof)
Tesourier
Lid van Dagbestuur
Lid van Geboue en Terreinkomitee
Lid van Finansiële Komitee
Lid van Dissiplinêre Komitee
Lid van Benoemingskomitee
kirsteinl@webmail.co.za
082 818 7145


Mnr. Stefan Prins (Onderwyserverteenwoordiger)
Voorsitter van Uitvoerende Kunstekomitee
Lid van Koshuiskomitee
Lid van Dissiplinêre Komitee
Lid van Benoemingskomitee
LOOM-bestuurder
stefanprins82@gmail.com
072 394 7750

 

Mnr. Johannes Tamboer
Lid van Dissiplinêre komitee
johannestam@absa.co.za

 

Mnr. Inus van Staden
Voorsitter van Geboue en Terreinkomitee
Lid van Finansiële Komitee
Lid van Dissiplinêre Komitee
Lid van Benoemingskomitee
inusmjjm@gmail.com
082 579 2594

 

Mnr. Herman van Zyl
Lid van Geboue en Terreinkomitee
Voorsitter van Sportkomitee
vanzylmarlize@gmail.com
082 855 9452

 

Me. Janie Wentzel
Sekretaresse
Lid van Finansiële Komitee
Lid van Koshuiskomitee
hsbfinansies@barvallei.co.za
023 616 3409