Vakkeuses


Graad 1 tot 3-leerders neem die volgende verpligte vakke:

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede

 

Graad 4 tot 6-leerders neem die volgende verpligte vakke:

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Lewensvaardigheid
 • Natuurwetenskappe en Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe

 

Die volgende vakke is verpligtend vir leerders in grade 8 en 9:

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Geografie
 • Geskiedenis
 • Natuurwetenskappe
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Tegnologie
 • Skeppende Kunste

 

Vakkeuses: Graad 10, 11 en 12

Die volgende vakke is verpligtend vir leerders in graad 10, 11 en 12:

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
 • Lewensoriëntering

 

Leerders moet ook EEN vak uit ELK van die volgende groepe kies:

 • Lewenswetenskappe / Besigheidstudies
 • Fisiese Wetenskappe / Rekenaartoepassingstegnologie (RTT) / Geografie
 • Geografie / Geskiedenis / Rekeningkunde

 

Vir hulp met vakkeuses, beplanning en loopbaanvoorligting kontak mnr. Michiel de Villiers van Bonnievale 418 by michiel@bonnievale418.co.za