Aansoek om Toelating


Opedag 2021

Weens Kovid-regulasies sal daar ongelukkig geen opedag vanjaar gehou word nie. Ons het wel die bemarkingsmateriaal hier onder aanlyn beskikbaar gestel waarna u gerus kan kyk en aanstuur vir enige ouer wat hul kind nuut vir 2022 by Hoërskool Bonnievale wil inskryf.

 

Prospektus

Laai die prospektus hier af: Prospektus van 2021

 

Ander skakels

 

Aansoek om toelating vir 2022

Aansoek om toelating moet by die Algemene Kantoor gedoen word.

Die volgende dokumente moet aansoeke vergesel:

 1. Aansoekvorm (Druk hier om af te laai , of haal die vorm by die kantoor af.)
 2. Afskrif van leerder se ID/geboortebewys.
 3. Afskrif van beide ouers se ID’s – saam op een vel gekopieer.
 4. Afskrif van kliniekkaart (babakaart met rekord van immunisasie).
 5. Bewys van voogdskap/pleegsorg (indien van toepassing).
 6. Bewys van maatskaplike toelae (kopieer saam met our se ID’s).
 7. Getekende ettiekkode (by skool beskikbaar).
 8. Die volgende rapporte:
  1. Desember 2020
  2. Maart 2021
  3. Junie 2021
  4. September 2021
  5. Desember 2021

(Handig Maart 2021 – Desember 2021 se rapporte by die kantoor in soos die kwartale afgehandel word.)

Aansoeke vir 2022 moet voor of op 26 Maart 2021 ingehandig word.

Indien u persoonlik met die skoolhoof oor ‘n aansoek wil gesels, kan ‘n afspraak deur middel van die sekretaresse gemaak word by 023 616 2160.