Skooltye


Eerste en vierde kwartaal:
Maandag tot Donderdag: 07:25 tot 14:00
Vrydag: 07:25 tot 12:25

Tweede en derde kwartaal:
Maandag tot Donderdag: 07:55 tot 14:30
Vrydag: 07:55 tot 12:55