Drama


Vir ’n skool en sy leerders om te floreer, is dit belangrik om ’n balans te onderhou tussen drie bene, naamlik akademie, sport en kultuur. Daar is geen beter manier om juis hierdie kulturele been uit te beeld as binne ’n toneelstuk nie.

Hoërskool Bonnievale moedig leerders aan om hulle kulturele uniekheid uit te beeld, deurdat hulle self hulle name opgee en te kom oudisie vir toneelstukke.

In die derde kwartaal word tyd geneem om ’n bekende toneelstuk, soos Mis, op te voer. Tydens dié week van opvoering word ’n wonderlike sosiale en kulturele byeenkoms geskep vir ouers, asook alle toneelliefhebbers om te kom deel in dié ervaring.

Laasgenoemde week, noem dit die “kultuurweek”, se program word aangevul deur die top vyf kandidate van ons eie plaaslike talentkompetisie wat as inleiding dien tot die toneel. Hierdie talentkompetisie geskied aan die einde van die eerste kwartaal, sodat die voorbereiding vir die toneel (wat in die tweede kwartaal begin) nie bots nie. Dit gee dus almal ’n geleentheid om deel te neem.

“Wat is drama dan nie anders nie as net die lewe met die vervelige dele uitgesny.”  – Alfred Hitchcock

 

Skakelonderwyser

Me. Mari Boshoff